Komisje

Rozpoczęła się dziewiąta kadencja Parlamentu Europejskiego, czwarta w której biorą udział posłowie z Polski. Reprezentuję w PE Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z Krzysztofem Hetmanem oraz Jarosławem Kalinowskim. Należymy w PE do największej grupy politycznej, Europejskiej Partii Ludowej – europejskiej chadeckiej centroprawicy.
Przed nami dużo wyzwań. W ramach swojej pracy parlamentarnej będę należał do trzech komisji parlamentarnych: Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) gdzie jestem pełnym członkiem oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) i Komisji Budżetowej, gdzie jestem zastępcą członka.

Komisja Środowiska

Komisja Środowiska

W Komisji Środowiska do najważniejszych problemów z którymi przyjdzie się zmierzyć będzie kwestia czystego powietrze i walki ze smogiem. Zajmować się będziemy również jakością wody, a czysta woda obok powietrza jest nam wszystkim konieczna do życia.

Wszystkim nam również potrzebna jest zdrowa i bezpieczna żywność, do czego niezbędne są bezpieczne środki ochrony roślin. Wśród priorytetów swoje miejsce znajduje również kwestia dostępności leków, czy pakiet onkologiczny. Wreszcie Komisja Środowiska będzie zajmować się sprawiedliwą transformacją energetyczną, ku odnawialnym źródłom energii.

Komisja Przemysłu

Komisja Przemysłu

Obok sprawiedliwej transformacji energetycznej w będziemy się zajmować również bezpieczeństwem energetycznym, tak by zapewnić stabilne dostawy energii i ciepła w rozsądnych cenach. Komisja ta zajmuje się również nowymi technologiami oraz finansowaniem badań naukowych, w tym badań nowych leków onkologicznych oraz na choroby neurodegeneratywne. Musimy również stworzyć ramy prawne pod rozwój nowych technologii cyfrowych, oraz zapewnić bezpieczny dostęp do internetu dla wszystkich.

Konieczne są regulacje dotyczące e-rynku i e-usług tak, by były one dostępne dla wszystkich na sprawiedliwych zasadach. Będziemy również przeciwstawiać się nieuczciwym praktykom, „fake-newsom” i manipulacjom w internecie. Musimy także wypracować dobre rozwiązania dla przedsiębiorców, w tym szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Osobną kwestią którą będzie się zajmowała Komisja Przemysłu będzie fundusz obronny UE, który ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego UE, gdzie należy dopilnować by inwestycje w badania i przemysł włączały również potencjał polskich przedsiębiorstw.

Komisja Budżetowa

 Komisja Budżetowa

W Komisji Budżetowej priorytetem będzie utrzymanie korzystnych dla Polski zapisów PE dotyczących wieloletniego budżetu UE po 2020r, pozwalającego sfinansować priorytetowe cele takie jak Wspólna Polityka Rolna, czy Fundusze Strukturalne/Spójności.