Komisje

Rozpoczęła się dziewiąta kadencja Parlamentu Europejskiego, czwarta w której biorą udział posłowie z Polski. Reprezentuję w PE Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z Krzysztofem Hetmanem oraz Jarosławem Kalinowskim. Należymy w PE do największej grupy politycznej, Europejskiej Partii Ludowej – europejskiej chadeckiej centroprawicy.
Przed nami dużo wyzwań. W ramach swojej pracy parlamentarnej będę należał do trzech komisji parlamentarnych: Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) gdzie jestem pełnym członkiem oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) i Komisji Budżetowej, gdzie jestem zastępcą członka.

Komisja Zdrowia

Komisja Zdrowia

14 lutego 2023 r. Parlament Europejski zatwierdził utworzenie Podkomisji ds. Zdrowia Publicznego, składającej się z 30 członków pełnoprawnych i 30 zastępców.

Zgodnie z zatwierdzonym mandatem podkomisja będzie zajmować się produktami farmaceutycznymi i kosmetycznymi, zdrowotnymi aspektami bioterroryzmu, Europejską Agencją Leków oraz Europejskim Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Zdrowie zależy od kodu DNA, ale nie może zależeć od kodu pocztowego. Jako przewodniczący Podkomisji Zdrowia Publicznego chciałbym nadać podkomisji nowy impuls, skupić jej prace na europejskiej suwerenności farmaceutycznej oraz na zwalczaniu nierówności zdrowotnych pomiędzy krajami oraz wewnątrz, pomiędzy gęsto zaludnionymi obszarami miejskimi a odległymi, takimi jak obszary wiejskie. W ramach działań SANT należy również dokładniej zbadać prace nad zapewnieniem wspólnych standardów zdrowotnych w całej UE i rozwojem Europejskiej Unii Zdrowia. Powinniśmy wykorzystać dynamikę poparcia społecznego, zrodzoną z ofiary pandemii Covid-19, gdzie wspólna europejska reakcja okazała się skuteczniejsza niż wysiłki jednego państwa czy kosztowna konkurencja między krajami UE. Musimy zmierzać do poprawy suwerenności farmaceutycznej UE, zmniejszenia zależności od Azji w obawie o różne zaburzenia dostaw, które mogą być przed nami. W ramach derisking, friendshoring.

Stąd przyjęliśmy w UE Strategię farmaceutyczną dla Europy w 2020r, by m.in. przywrócić suwerenność lekową UE, by wdrażać derisking, obniżać ryzyka, przez przyciąganie produkcji do UE lub dywersyfikacje dostaw w oparciu o pewnych partnerów tj. frienshoring. Bo dziś już wiemy, że globalne kryzysy zdrowotne mogą wywołać nieoczekiwany wzrost popytu, zaburzyć łańcuchy dostaw. Rozumiemy, że dostawy mogą być narażone, również na różne utrudnienia na szlakach handlowych, czy że mogą być zagrożone napięciami międzynarodowymi czy to w formie blokad czy otwartych gorących konfliktów zbrojnych.

Polska, dzięki zachowanej produkcji, posada niektóre kompetencje, które wiele państw zachodniej UE oddało już w pogoni za cięciem kosztów do Azji. Na tle UE, przy poziomie kadr dostępnych w Polsce i relatywnie niskich kosztach, Polska może być tu „Azją” UE, odpowiednikiem azjatyckiego tygrysa Europy. Na to wskazywało m.in. studium zlecone przez Komisje Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności ENVI z mojej inicjatywy. Ale w tym studium wskazuje się też, że automatyzacja, robotyka, AI, może tę przewagę konkurencyjną Polski zmniejszać, wyrównując konkurencyjność kosztową – chyba, że i my pójdziemy w tym kierunku.

Komisja Środowiska

Komisja Środowiska

W Komisji Środowiska do najważniejszych problemów z którymi przyjdzie się zmierzyć będzie kwestia czystego powietrze i walki ze smogiem. Zajmować się będziemy również jakością wody, a czysta woda obok powietrza jest nam wszystkim konieczna do życia.

Wszystkim nam również potrzebna jest zdrowa i bezpieczna żywność, do czego niezbędne są bezpieczne środki ochrony roślin. Wśród priorytetów swoje miejsce znajduje również kwestia dostępności leków, czy pakiet onkologiczny. Wreszcie Komisja Środowiska będzie zajmować się sprawiedliwą transformacją energetyczną, ku odnawialnym źródłom energii.

8

Zapobieganie nieuczciwej konkurencji spoza Europy niszczącej klimat!

Grupa Europejskiej Partii Ludowej chce wprowadzić Graniczny Korekcyjny Mechanizm Węglowy, wyrównujący koszty redukcji CO2 firm w UE (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), aby ograniczyć globalny ślad węglowy nie tylko towarów wyprodukowanych w Europie, ale także importowanych z krajów trzecich. „Produkty wprowadzane na rynek UE muszą ponosić porównywalne koszty emisji dwutlenku węgla do tych wytwarzanych w […]
18

Pełna zgoda- Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego na Budżet UE 2021-2027

W środę 18 listopada Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI), przyjęła pozytywną opinię ws. zgody PE na budżet UE 2021-2027. Opinię przygotował i wynegocjował poseł do PE Adama Jarubasa, a poparło ją 58 posłów komisji, przy 14 przeciw i 6 wstrzymujących się. Opinia Komisji ENVI to element procedury potrzebnej […]
7

Moja praca ws. ochrony lasów w Komisji ds. Środowiska (ENVI)

7 lipca 2020 roku ENVI (Komisja ds. Środowiska PE) przyjęła raport w sprawie zintensyfikowania działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów (The EU’s role in protecting and restoring the world’s forests). Jestem autorem szeregu poprawek, które zgłosiliśmy wraz z posłami naszej polskiej delegacji PO-PSL w Grupie Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w PE. Zgłoszone […]
21

#Dziś Spotkanie komisji ENVI

Cieszę się ze mogę dzisiaj wziąć udział w dzisiejszej dyskusji, która jest ściśle związana ze strategia wyjścia z kryzysu spowodowanego pandemia. Dla mnie jest to bardzo bliskie, gdyż jestem osobą która miała szczęście wyzdrowieć po zarażeniu koronawirusem. Ale wirus dotyka również ludzi którzy nie zostali zarażeni i nie chorowali. Wiemy ze Unia Europejska nie będzie […]
13

W środę europosłowie zagłosują nad rezolucją na temat „Europejskiego Zielonego Ładu”

Europejski Zielony Ład – rezolucja Parlamentu Europejskiego W środę europosłowie zagłosują nad rezolucją na temat „Europejskiego Zielonego Ładu”. Będzie to pierwsza polityczna odpowiedź Parlamentu Europejskiego na komunikat w tej sprawie, zaprezentowany przez Komisję Europejską 11 grudnia. „Zielony Ład” to sztandarowy program nowej przewodniczącej KE, Ursuli von der Leyen. Ma on doprowadzić – poprzez kompleksową transformację […]
11

„Nowy Europejski Zielony Ład”

Uważamy, że konieczne jest wypełnienie zobowiązań z Porozumienia Paryskiego, które wzywa do osiągnięcia neutralności klimatycznej, a droga do osiągnięcia tego celu, w tym wyznaczenia celów pośrednich  musi brać pod uwagę specyfikę poszczególnych państw – podkreślają posłowie delegacji PO – PSL w Parlamencie Europejskim w stanowisku przyjętym w sprawie przedstawionej dziś przez szefową Komisji Europejskiej propozycji […]
23

Parlament Europejski zablokował nieskuteczny projekt przepisów ochrony pszczół przed pestycydami

Państwa członkowskie osłabiły projekt przepisów mających na celu ochronę pszczół przed pestycydami. Parlament Europejski domaga się więc od Komisji poprawienia projektu. Projekt przepisów przygotowany przez Komisję Europejską miał na celu włączenie do unijnego prawodawstwa wytycznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 2013 r. dotyczących ograniczenia stosowania środków ochrony roślin stanowiących zagrożenie dla pszczół miodnych. EFSA opracowała wskazówki […]
17

„Kiedyś w Polsce mówiono, nie będzie nas, będzie las-dziś musimy sobie zdać sprawę, że jeśli nie będzie lasu, nie będzie i nas”

Wypowiedź z Sesji Plenarnej w Strasburgu-Sytuacja Europejskich Lasów Lasy są jednym z najważniejszych składników naszych ekosystemów. Od ich kondycji zależy zdolność pochłaniania i bilansowania części emisji gazów cieplarnianych. Od ich kondycji zależy również poziom bioróżnorodności. Są one również elementem gospodarki na którym oparte jest wiele europejskich miejsc pracy, szczególnie na lokalnym poziomie.   W związku […]
17

Strefy czystego powietrza w miastach UE

Problem dotykający miliony Europejczyków – jak skutecznie walczyć ze śmiertelnym zagrożeniem jakim jest smog, jak zapewnić czyste powietrze w miastach?  Przez 12 lat kierowałem samorządem Województwa Świętokrzyskiego i wiem jakim obciążeniem dla ludzi jest smog, który w Polsce zabija rocznie ponad 40 tysięcy osób. Dlatego też wdrożyliśmy kilka lat temu program „Zielone Świętokrzyskie”, by zadbać […]

Komisja Przemysłu

Komisja Przemysłu

Obok sprawiedliwej transformacji energetycznej w będziemy się zajmować również bezpieczeństwem energetycznym, tak by zapewnić stabilne dostawy energii i ciepła w rozsądnych cenach. Komisja ta zajmuje się również nowymi technologiami oraz finansowaniem badań naukowych, w tym badań nowych leków onkologicznych oraz na choroby neurodegeneratywne. Musimy również stworzyć ramy prawne pod rozwój nowych technologii cyfrowych, oraz zapewnić bezpieczny dostęp do internetu dla wszystkich.

Konieczne są regulacje dotyczące e-rynku i e-usług tak, by były one dostępne dla wszystkich na sprawiedliwych zasadach. Będziemy również przeciwstawiać się nieuczciwym praktykom, „fake-newsom” i manipulacjom w internecie. Musimy także wypracować dobre rozwiązania dla przedsiębiorców, w tym szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Osobną kwestią którą będzie się zajmowała Komisja Przemysłu będzie fundusz obronny UE, który ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego UE, gdzie należy dopilnować by inwestycje w badania i przemysł włączały również potencjał polskich przedsiębiorstw.

Komisja Budżetowa

 Komisja Budżetowa

W Komisji Budżetowej priorytetem będzie utrzymanie korzystnych dla Polski zapisów PE dotyczących wieloletniego budżetu UE po 2020r, pozwalającego sfinansować priorytetowe cele takie jak Wspólna Polityka Rolna, czy Fundusze Strukturalne/Spójności.

22

O efektach trudnych negocjacji w sprawie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej oraz Funduszu Odbudowy dla Polski

Na najbliższe lata Polska ma otrzymać 160 miliardów euro z budżetu Unii Europejskiej. Premier Morawiecki mówi o sukcesie negocjacyjnym Polski. To rzeczywisty triumf czy triumfalizm? Trzeba zwrócić uwagę na kilka elementów. Budżet na lata 2021-2027 jest zdecydowanie mniejszy niż obecny siedmioletni wynegocjowany przez rząd PO-PSL. Na szczęście dzięki wspólnej inicjatywie Niemiec i Francji, a nie, […]
27

Budżet UE 2020: Europosłowie wywalczyli 36 mln euro na unijne projekty

Budżet UE 2020: Europosłowie wywalczyli 36 mln euro na unijne projekty Parlament Europejski przyjął dziś swoje stanowisko ws. unijnego budżetu na 2020 rok w wysokości 168,5 miliardów euro w zobowiązaniach, czyli o dwa miliardy euro więcej w porównaniu do propozycji państw członkowskich. Jest to najwyższa podwyżka w budżecie rocznym, wynegocjowana przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego w […]
26

Budżet UE to nie tylko liczby, ale wyraz potrzeb i ambicji obywateli UE.

Gratuluję sprawozdawczyniom posłance Monice HOHLMEIER i posłance Eider GARDIAZÁBAL RUBIAL, Fińskiej Prezydencji, Komisarzowi Oettinger’owi, wszystkim zaangażowanym w wypracowanie tego trudnego kompromisu. Trudne negocjacje do późna, ostatniego dnia dopuszczanego przez procedurę budżetową. Gdy w piątek o północy opuszczałem budynek rady, po tym, jak po prawie 13 godzinach negocjacji nie wypracowaliśmy konsensusu, myślę, że podobnie jak wielu […]