„Nowy Europejski Zielony Ład”

11 grudnia 2019

Uważamy, że konieczne jest wypełnienie zobowiązań z Porozumienia Paryskiego, które wzywa do osiągnięcia neutralności klimatycznej, a droga do osiągnięcia tego celu, w tym wyznaczenia celów pośrednich  musi brać pod uwagę specyfikę poszczególnych państw – podkreślają posłowie delegacji PO – PSL w Parlamencie Europejskim w stanowisku przyjętym w sprawie przedstawionej dziś przez szefową Komisji Europejskiej propozycji nowej polityki klimatycznej UE, tzw. „Nowego Europejskiego Zielonego Ładu”.

„Uważamy, że konieczne jest wypełnienie zobowiązań z Porozumienia Paryskiego, które wzywa do osiągnięcia neutralności klimatycznej, a które zostało zaakceptowane przez Rząd RP w grudniu 2015. W tym kontekście oceniamy Nowy Zielony Ład (New Green Deal) zaproponowany przez Komisję Europejską.

Uważamy, że droga do osiągnięcia tego celu, w tym wyznaczenia celów pośrednich (np. na 2030 i 2040 rok) musi brać pod uwagę specyfikę poszczególnych państw. Osiągnięcie tego celu jest w dużej mierze uzależnione od poziomu wsparcia dla najbardziej potrzebujących państw, jakie musi wynegocjować polski rząd.

Polscy Posłowie do PE Europejskiej Partii Ludowej proponowali i nadal będą proponować konkretne rozwiązania zmierzające do osiągnięcia tych celów, jak np.: Europejski Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, wykorzystanie środków brytyjskich, ochrona i wsparcie energochłonnych gałęzi gospodarki oraz ciepłownictwa systemowego.

Ws. ochrony klimatu potrzebujemy globalnego sukcesu, a to znaczy, że UE nie może udawać rozwiązywania problemu wypychając swoje emisje poza UE (tzw. carbon leakage). Jeśli chcemy do tego podejść na serio, to potrzebujemy odpowiednich,  europejskich ambicji redukcji CO2, realnych okresów na ich wdrożenie i zabezpieczenia wystarczającego finansowania, które to umożliwi.

Trwałość przemian wymaga, by koszty nie były przerzucane na najuboższych, bo to zrodzi opór, jak w przypadku ruchu żółtych kamizelek, który z Francji dziś rozlewa się na inne państwa UE. Opór społeczny to ryzyko zatrzymania, a nawet odwrócenia przemian.

Potrzebujemy Nowego Zielonego Ładu, na którym w ogólnym rozrachunku skorzysta gospodarka UE, gdzie energetyka i przemysł będą mieć czas i środki na zmianę, a nie będą pod presją do przenoszenia produkcji kilka kilometrów od granic UE, tylko po to by dać na papierze fałszywe złudzenie redukcji CO2; emisje wypchnięte poza UE, to emisje nieograniczane standardami UE, do których trzeba doliczyć emisje potrzebne na transport na nasz rynek.

W tym kontekście uważamy, że przy zwiększeniu ambicji klimatycznych, zasadne być może wprowadzenie cła węglowego na granicach UE, proporcjonalnego do obciążeń nakładanych na europejskie przedsiębiorstwa. Cło węglowe powinno zostać wprowadzone jako uzupełnienie dotychczasowych mechanizmów ochronnych w ramach systemu ETS. Mechanizm ten z jednej strony będzie wyrównywał warunki konkurencyjności europejskiego przemysłu na terenie UE, z drugiej strony będzie elementem nacisku na pozostałe gospodarki światowe, by one również podjęły wysiłki w celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

Tylko jeśli udowodnimy, że Nowy Zielony Ład to sukces gospodarczy i społeczny, będziemy mogli liczyć na to, że reszta świata, a więc wszystko to co wykracza poza 10% globalnych emisji, za które odpowiada obecnie UE, podąży tą drogą. To szansa na globalny sukces dla klimatu, globalny Nowy Zielony Ład, realną ochronę klimatu dla dobra nas wszystkich, dla dobra następnych pokoleń, naszych dzieci i wnuków”

źródło: https://www.eppgroup.eu/pl/jak-dzialamy/z-krajami-ue/polska/informacje/stanowisko-ws-propozycji-nowy-europejski-zielony-lad?fbclid=IwAR0cl1hZydYeu563dT6PDH4m5CUdetSIiQVYBYVht3nXFbHdtlBFPWanXLY

źródło: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl?fbclid=IwAR3k3Sm3kojH7m0MsdNB2qzmjYwUy5TLwLRlx3XVJD7ARLeX4FIC4daGgjM