Budżet UE to nie tylko liczby, ale wyraz potrzeb i ambicji obywateli UE.

26 listopada 2019

Gratuluję sprawozdawczyniom posłance Monice HOHLMEIER i posłance Eider GARDIAZÁBAL RUBIAL, Fińskiej Prezydencji, Komisarzowi Oettinger’owi, wszystkim zaangażowanym w wypracowanie tego trudnego kompromisu. Trudne negocjacje do późna, ostatniego dnia dopuszczanego przez procedurę budżetową.

Gdy w piątek o północy opuszczałem budynek rady, po tym, jak po prawie 13 godzinach negocjacji nie wypracowaliśmy konsensusu, myślę, że podobnie jak wielu członków delegacji negocjacyjnej PE, za całkiem realne uważaliśmy, że przyjdzie nam operować w 2020r w oparciu o miesięczne prowizoria 1/12;

– tym bardziej cieszy wypracowany konsensus:

– konsensus po raz pierwszy popierany tak szeroko przez grupy polityczne w PE;

– konsensus, gdzie udało nam się uzgodnić rekordowe blisko 0,5 mld Euro dodatkowych środków i jeszcze większe relokacje w ramach budżetu UE 2020, by uzgodnione blisko 169 mld Euro, aktywniej finansowało: ochronę środowiska, w tym klimatu, na co przeznaczamy 21% wszystkich środków; aktywniej wspierało sprawiedliwą transformację regionów zależnych od węgla; walkę z bezrobociem młodych, program wymiany studentów i młodych praktyków ERASMUS+; rozwój europejskiego rynku cyfrowego, wsparcie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw; badania, w tym szczególnie istotne badania wspierające leczenie chorób nowotworowych;– to o 2,2 mld Euro więcej niż początkowo proponowały Rządy Państw w Radzie;

-konsensus ws. Budżetu UE na 2020, jest ważny także dlatego, iż przyszły rok będzie rokiem referencyjnym w przypadku opóźnień negocjacji wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027;

Budżet UE 2020 to także 2 mln euro na zaproponowany przeze mnie wraz z ekspertami, innowacyjny projekt monitoringu Darknet’u. Dziękuję za poparcie tej inicjatywy. Wypracowany i skoordynowany na poziomie UE będzie wspierał służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Europejczyków. Pomoże zwalczać przestępstwa bazujące na ukrytej komunikacji Internetowej: przemyt narkotyków, przemyt ludzi, wykorzystywanie nieletnich, nielegalny handlu bronią. Pomoże w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych; Tzw. Indeks Cappucino, szacuje, że UE, kosztuje każdego Europejczyka mniej niż pół filiżanki kawy dzienni. Warto uzmysławiać, jak wiele ambitnych zadań, pozwala nam to przez UE wspólnie zrealizować;

Budżet UE to nie tylko liczby, ale wyraz potrzeb i ambicji obywateli UE.

Zapraszam na zapis VIDEO

https://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PL&vodId=1574782575072&date=20191126#