Slide Background
PODKOMISJA DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO (SANT)

Z inicjatywy polskiej delegacji w Grupie Europejskiej Partii Ludowej 14 lutego 2023 r. Parlament Europejski zatwierdził utworzenie pierwszej w historii stałej Podkomisji ds. Zdrowia Publicznego (SANT). Posłowie SANT jednomyślnie wybrali mnie na przewodniczącego powierzając zaszczytny obowiązek kierowania pracami podkomisji. Osiągnęliśmy sukces i w kolejnej kadencji ranga SANT najprawdopodobniej zostanie podniesiona do pełnej komisji.

Podkomisja zajmuje się produktami farmaceutycznymi i kosmetycznymi, Europejską Agencją Leków oraz Europejskim Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Zdrowie zależy od kodu DNA, ale nie może zależeć od kodu pocztowego. W ramach działań SANT należy pracować nad zapewnieniem wspólnych standardów zdrowotnych w całej UE i rozwojem Europejskiej Unii Zdrowia. Powinniśmy wykorzystać dynamikę poparcia społecznego, zrodzoną w czasie pandemii Covid-19, gdzie wspólna europejska reakcja okazała się skuteczniejsza niż wysiłki jednego państwa czy kosztowna konkurencja między krajami UE.

EUROPEJSKI PLAN
WALKI Z RAKIEM

Jako członek Podkomisji ds. walki z rakiem, a od grudnia 2023 r. jako Przewodniczący Podkomisji ds. Zdrowia, zaangażowałem się we wdrożenie programu walki z nowotworami.

Od 2021 Unia intensyfikuje te prace poprzez opracowanie i wdrażanie Strategii Pokonania Raka. Po raz pierwszy uruchomiono na ten cel specjalny program EU4Health z budżetem 5,4 mld euro.

BEZPIECZEŃSTWO
LEKOWE EUROPY

Zabiegałem, by UE podjęła działania na rzecz suwerenności lekowej Europy. Mamy listę leków krytycznych, ruszył Sojusz na rzecz Leków Krytycznych z udziałem polskiego przemysłu. Uczestniczyłem w przygotowaniu nowego prawa – Aktu o lekach krytycznych, który ma ułatwić ściągnięcie produkcji leków do Europy, w tym do Polski (obecnie Europa
uzależniona jest od produkcji leków w Chinach i Indiach).

WSPARCIE BADAŃ NAD LEKAMI NA CHOROBY RZADKIE

Przyjęliśmy w PE Pakiet Farmaceutyczny zabezpieczający wsparcie dla innowacyjnych terapii i leków, które mają być równo dostępne w całej UE. Pakiet ma w sposób szczególny wspierać badania nad lekami na nieuleczalne dziś choroby.

BEZPIECZEŃSTWO
W INTERNECIE

Byłem koordynatorem prac z ramienia polskiej delegacji EPL podczas stanowienia Aktu o usługach cyfrowych, który ma chronić przed oszustwami, kłamstwami i hejtem w Internecie i który ma też zabezpieczać wolność słowa.

REGULACJE DLA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Byłem także koordynatorem prac nad pierwszym na świecie prawem AI – Aktu o Sztucznej Inteligencji, z jasnymi zasadami dla godnych zaufania, niezawodnych technologii AI rewolucjonizujących produktywność i globalną konkurencyjność w XXI w.

WYRÓWNANIE
CYFROWYCH SZANS

Byłem sprawozdawcą Europejskiej Partii Ludowej podczas uchwalania Aktu o Rynkach Cyfrowych, gwarantującego równe szanse europejskich użytkowników i firm wobec cyfrowych gigantów spoza UE.

Byłem koordynatorem prac z ramienia polskiej delegacji EPL nad Aktem o Infrastrukturze Gigabitowej w UE, służącym wsparciu rozwoju szybkiego Internetu, co ma niwelować nierówności między dużymi miastami i mniejszymi miejscowościami w dostępie do cyfrowego jednolitego rynku UE, klientów, pracy, edukacji, e-zdrowia, kultury i rozrywki.

OPŁATA WĘGLOWA
NA GRANICACH UE

Byłem sprawozdawcą Europejskiej Partii Ludowej podczas uchwalania rozporządzenia o CBAM (opłata graniczna węglowa) mającego poprawić konkurencyjność firm europejskich w stosunku do

dostawców spoza Europy, nie respektujących tożsamych norm środowiskowych. Ma to służyć zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i chronić przemysł unijny.

BEZPIECZEŃSTWO POLSKICH KOPALŃ

Brałem udział w pracach nad przyjęciem Rozporządzenia metanowego, zabezpieczającego warunki bezpiecznego funkcjonowania polskich kopalń. Wprowadziłem do niego kluczowy zapis zezwalający na wentylowanie i flarowanie ze względu na bezpieczeństwo pracy w kopalniach. Negocjowałem również kształt pozostałych zapisów pozwalających na dalsze funkcjonowanie kopalń oraz ich ewentualną transformację.

AKTYWNA DZIAŁANOŚĆ
NA RZECZ REGIONU

Zabiegałem i z sukcesem prowadziłem mediacje ws. dostępu subregionu Zachodniej Małopolski do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (264 mln Euro).

Praca posła do Parlamentu Europejskiego to też aktywność w Polsce. I w Małopolsce i w
Świętokrzyskim, staramy się angażować młodych ludzi do aktywności społecznej i Politycznej, nie zapominamy też o seniorach i promocji zdrowego trybu życia, w tym, profilaktycznych badań. Poniżej prezentujemy niektóre, z projektów jakie zrealizowaliśmy w ciągu 5 lat:

10 PYTAŃ I 10 SZYBKICH ODPOWIEDZI

SPRAWDŹ ZBIEŻNOŚĆ SWOICH POGLĄDÓW Z MOIMI.

Sprawdź, czy Twoje poglądy są zbieżne z moimi. Wystarczy, że zaznaczysz odpowiedzi, które odzwierciedlają Twoje poglądy, a na końcu zostaną one porównane z moimi.
Uwaga: nawet jeśli Twoje stanowisko nie jest jednoznaczne i tak wybierz tylko jedną z dwóch odpowiedzi w zależności od tego, co przeważa w Twoim stanowisku.