Budżet UE 2020: Europosłowie wywalczyli 36 mln euro na unijne projekty

27 listopada 2019

Budżet UE 2020: Europosłowie wywalczyli 36 mln euro na unijne projekty

Parlament Europejski przyjął dziś swoje stanowisko ws. unijnego budżetu na 2020 rok w wysokości 168,5 miliardów euro w zobowiązaniach, czyli o dwa miliardy euro więcej w porównaniu do propozycji państw członkowskich. Jest to najwyższa podwyżka w budżecie rocznym, wynegocjowana przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego w ramach aktualnej, siedmioletniej perspektywy budżetowej. Dodatkowo, dzięki staraniom posłów delegacji PO – PSL w budżecie zapewniono pieniądze na nowe, pilotażowe działania, które w kolejnych latach będą realizowane przy współpracy z Komisją Europejską. Są to pomysły na rozwiązywanie problemów, które do tej pory nie były finansowane ze środków EU. Ponadto podczas negocjacji zapewniono wzrost środków w ramach już istniejących linii budżetowych w tym więcej pieniędzy na badania nad rakiem, program Erasmus czy darmowe bilety kolejowe dla młodzieży (DiscoverEU).

 Jan Olbrycht oraz Adam Jarubas uczestniczyli z ramienia Parlamentu Europejskiego w posiedzeniu komitetu pojednawczego, który wypracował warunki wspólnego projektu budżetowego z przedstawicielami rządów państw UE.  Wynegocjowane porozumienie przewiduje 35,95 milionów euro, czyli aż jedną czwartą wszystkich środków przeznaczonych na projekty pilotażowe w budżecie na 2020 rok, na działania zaproponowane przez polskich europosłów. Są nimi poniższe projekty:

Magdalena Adamowicz:

➢ Ekologizacja portów morskich, cel – badania na temat poziomu świadomości i zachowania europejskich portów w szczególności w kontekście Green Port Concept (GPC), co umożliwi określenie kierunków działań na rzecz rozwoju zielonych portów i podjęcie badań w celu skonstruowania pakietu instrumentów, które będą wspierać te działania. (300 000 euro)

Jerzy Buzek:

➢ Pomoc regionom górniczym, cel – zwiększania pomocy dla unijnych regionów górniczych w transformacji poprzez wzmacnianie i dalszy rozwój Platformy Wsparcia Regionów Górniczych.

(18 mln euro!)

➢ Sztuczna inteligencja w leczeniu nowotworów dziecięcych, cel – zwiększanie zastosowania sztucznej inteligencji w leczeniu nowotworów dziecięcych, poprzez wykorzystanie technologii AI w diagnostyce tych chorób. Umożliwi to rozwój skuteczniejszych terapii oraz usprawni wymianę danych i najlepszych praktyk w tej dziedzinie między krajami UE. (1 mln euro)

Tomasz Frankowski:

➢ Kina w lokalnych społecznościach, cel – przetestowanie nowych możliwości kin, z uwzględnieniem potrzeb lokalnej publiczności, poprzez poprawie infrastruktury kinowej, zwiększeniu publiczności, budowaniu społeczności poprzez doświadczenia edukacyjne czy testowaniu nowych możliwości w kinach i stworzeniu innowacyjnych miejsc kulturalnych. (1,5 mln euro)

➢ Music Moves Europe, cel – rozwiązanie niektórych głównych problemów europejskiego sektora muzycznego w kontekście cyfryzacji, zmian modeli biznesowych oraz konsumpcji muzyki. (2,5 mln euro)

➢ Wymiana i mobilność w sporcie, cel – umożliwienie personelowi sportowemu podniesienia swoich kwalifikacji i zdobycia nowych umiejętności poprzez naukę w obcym kraju (w UE i poza nią). (1,5 mln euro)

➢ Sport jako narzędzie integracji społecznej uchodźców, cel – określenia najlepszych praktyk w Europie i modelowania programów w państwach trzecich, koncentrujących się na integracji uchodźców poprzez piłkę nożną oraz utworzenie platformy do rozpowszechniania opracowanej praktyki i strategicznego planu wdrażania w całej Europie. (1 750 000 euro)

➢ Monitorowanie i coaching młodzieży zagrożonej radykalizacją, cel – wzrost znaczenia sportów masowych w zapobieganiu radykalizacji i jej zwalczaniu. (1 mln euro)

➢ Amatorskie programy sportowe i innowacja infrastruktury, cel – środki finansowe zostaną zainwestowane w realizację miękkich programów i wdrożenie nowej (małej) infrastruktury sportowej. Projekt umożliwi wprowadzenie i przetestowanie nowych koncepcji w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy. (1,5 mln euro)

➢ Walka z pornografią dziecięca w Internecie, cel – szybkie usuwanie materiałów z pornografią dziecięcą w Internecie poprzez zwiększenie współpracy, szkolenia, rozwój technologiczny i wymianę informacji między przemysłem, organizacjami pozarządowymi i władzami państw członkowskich. (1 mln euro)

Andrzej Halicki:

➢ Ochrona dzieci w Internecie, cel – zaprojektowanie i przetestowanie szeregu instrumentów, takich jak kontrola wieku i kontrola zgody rodziców online poprzez przeprowadzenie konsultacji z dziećmi i rodzicami, koncentrując się na środowiskach społecznych zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem. (1,5 mln euro)

Adam Jarubas:

➢ Monitoring Darknetu w walce z przestępczością, cel – wsparcie organów ścigania państw członkowskich w walce z przestępstwami (terroryzm, handel narkotykami, nielegalny handel bronią, przemyt i handel ludźmi, cyberprzestępstwa, wykorzystywanie nieletnich) poprzez rozwój oprogramowania, infrastruktury i wiedzy pozwalających na systematyczny skoordynowany monitoring Darknet – u w UE, wychodzący poza sieci zanonimizowane typu Tor i język angielski, obejmujący platformy drugorzędne jak np. Freenet, I2P, w różnych językach i alfabetach czy aplikacje szyfrowane typu Telegram, Signal; wyposażenie i przeszkolenie krajowych organów ścigania z wykorzystania wypracowanych rozwiązań oraz koordynowanie ich działań na poziomie UE. (2 mln euro)

Jan Olbrycht:

➢ Rozwój miast, cel – pomoc we wdrożeniu Światowej Agendy Miejskiej ONZ poprzez nacisk na współpracę w kwestiach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, a także z jakością powietrza, transformacją energetyczną oraz integracją migrantów i uchodźców. (1,5 mln euro)

Róża Thun:

➢ Walka z podwójną jakością produktu, cel – rozszerzenia badań nad podwójną jakością produktów na produkty nieżywnościowe. (900 000 euro)

Elżbieta Łukacijewska i Ewa Kopacz:

➢ Większe środki na walkę z rakiem, cel – zabezpieczenie zwiększenia środków zaplanowanych w przyszłorocznym budżecie na profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych, zwłaszcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. (Wzrost budżetu na program Horyzont 2020, w tym na badania nad rakiem)

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze mają na celu przetestowanie przez Komisję Europejską nowych rozwiązań, które jeżeli okażą się dużym sukcesem mogą zostać na stale częścią budżetu UE.

źródło:http://www2.eppgroup.eu/pl/press-release/Europos%C5%82owie-wywalczyli-36-mln-euro-na-unijne-projekty?fbclid=IwAR0jpS6jleoSrR0SQiONynKam5gqmmaqMob_RycY7nozZdguvHm0DUoPhaQ