Komisje

Rozpoczęła się dziewiąta kadencja Parlamentu Europejskiego, czwarta w której biorą udział posłowie z Polski. Reprezentuję w PE Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z Krzysztofem Hetmanem oraz Jarosławem Kalinowskim. Należymy w PE do największej grupy politycznej, Europejskiej Partii Ludowej – europejskiej chadeckiej centroprawicy.
Przed nami dużo wyzwań. W ramach swojej pracy parlamentarnej będę należał do trzech komisji parlamentarnych: Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) gdzie jestem pełnym członkiem oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) i Komisji Budżetowej, gdzie jestem zastępcą członka.

Razem przeciwko kryzysowi

Europejski Pakt Solidarności – to plan Europejskiej Partii Ludowej na walkę z pandemią, wywołanym przez nią kryzysem gospodarczym i skutkami społecznymi.

Z uwagi na nadzwyczajną sytuację spowodowaną pandemią COVID-19, Europejska Partia Ludowa zaproponowała PAKIET SOLIDARNOŚCI, który ma służyć połączeniu sił w skutecznej walce z koronawirusem oraz pomocy w przezwyciężeniu negatywnych skutków epidemii dla gospodarki.

DARKNET czyli innowacyjny projekt wspierający m.in. polską policję, w walce z przemytem narkotyków, przemytem ludzi, wykorzystywaniem nieletnich, nielegalnym handlem bronią czy w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych