11

Ochrona użytkowników Internetu przed nadużyciami i firm w UE przed nieuczciwą konkurencją w „globalnej cyfrowej wiosce”

Wyobraźmy sobie targ w miasteczku, jedyne miejsce, gdzie lokalni rolnicy i rzemieślnicy, mają szansę sprzedaży, a mieszkańcy zrobienia zakupów. Co by było, gdyby targowisko należało do jednej firmy? Czy nie obawialibyśmy się sytuacji, gdy taka pojedyncza firma wedle uznania decyduje kto i za ile może postawić stoisko? Jak nie ten targ to inny, mógłby ktoś […]
16

Czy energia musi być droga?

W warunkach coraz powszechniejszej drożyzny trwa w Polsce ożywiona dyskusja o przyczynach drastycznych podwyżek cen energii. W naszym kraju, niejako tradycyjnie, rządzący nie widzą żadnej winy u siebie i przerzucają odpowiedzialność za ten stan na Rosję i politykę energetyczno-klimatyczną Unii Europejskiej. Czy tak jest naprawdę? Jeśli chodzi o Rosję od dawna wiadomo, że wykorzystuje ona […]
2

Nie ma innego scenariusza niż „zielony”

#NOWAENERGETYKAUE  Nie ma możliwości kontynuowania scenariusza węglowego. On jest bardzo drogi, eksploatacja zasobów węgla polskiego jest bardzo droga, dlatego większość węgla jest sprowadzana z Rosji, Mozambiku i RPA, co kosztuje ze względu na system handlu uprawieniami do emisji dwutlenku węgla. Nie ma innej ścieżki niż ta w kierunku odnawialnych źródeł energii. To fotowoltaika, wiatraki, nowoczesne […]
27

DMA – przywrócenie uczciwych zasad na europejskim rynku cyfrowym.

DMA ma przywrócić uczciwe zasady i konkurencję na europejskim rynku cyfrowym. Zobowiązuje nas do tego art 101 i 102 Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Zobowiązują nas do tego naruszenia gigantów Internetu ze szkodą dla obywateli i europejskich firm. Nowe obowiązki dla największych tzw. strażników dostępu, niepomijalnych w relacjach przedsiębiorstwo-klient online, bazują na sprawach sądowych. Zastępujemy indywidualne […]