31

Okrągły stół farmaceutyczny UE 🇪🇺

Okrągły stół farmaceutyczny UE – na półmetku negocjacji największej od 20 lat reformy unijnego prawa farmaceutycznego i u progu wdrożenia w UE inicjatyw ws. krytycznych niedoborów leków Jednocześnie postępują prace nad wdrożeniem rozwiązań zaproponowanych w październiku 2023 r. w obszarze leków krytycznych i krytycznych niedoborów. Dlatego na półmetku negocjacji PE,  do debaty przy okrągłym stole […]
24

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Adama-2024”.

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI ” O LAUR ADAMA – 2024 ” I. Organizatorzy II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ” O Laur Adama – 2024 „: Adam Jarubas – Poseł do Parlamentu Europejskiego i Stowarzyszenie Kulturalno – Historyczne ” Beldonek ” w Pińczowie II. Cel konkursu: inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów literackich, popularyzacja twórczości poetyckiej. III. […]
23

Zdrowie a Zmiany Klimatyczne!

#PodkomisjaZdrowia Dziś w PEzostała przedstawiona prezentacja raportu Lancet Countdown z 2023 r., który zawiera najbardziej aktualną ocenę powiązań między zdrowiem a zmianami klimatycznymi W związku z tym zaprosiliśmy dziś do przedstawienia i omówienie raportu, dr Marinę Romanello, dyrektor wykonawczą Lancet Countdown on Health and Climate Change (międzynarodowej współpracy badawczej, która niezależnie monitoruje wpływ zmian klimatycznych […]
5

Zielona transformacja Europy i nierówny wyścig o konkurencyjność z Azją. Czy mamy jeszcze szansę go wygrać?

https://pipc.org.pl/zielona-transformacja-europy-i-nierowny-wyscig-o-konkurencyjnosc-z-azja-czy-mamy-jeszcze-szanse-go-wygrac/ Europejski Zielony Ład i konieczność wdrożenia przez państwa członkowskie jego założeń, stanowi od kilku lat znaczące wyzwanie dla unijnej gospodarki. Z jednej strony Europa jest świadoma, że zmiana klimatu i degradacja środowiska naturalnego stanowią zagrożenie zarówno dla niej, jak i reszty świata. Oczywista wydaje się konieczność transformacji w kierunku gospodarki zasobooszczędnej i neutralnej klimatycznie. […]
28

Zdrowie zależy od kodu DNA, ale nie powinno zależeć od kodu pocztowego!

Adam Jarubas został dziś jednomyślnie wybrany Przewodniczącym stałej Podkomisji Zdrowia Publicznego (SANT). „Zdrowie zależy od kodu DNA, ale nie powinno zależeć od kodu pocztowego! Jako przewodniczący SANT chciałbym nadać nowy impuls pracom podkomisji. Chcę, aby dzięki jej pracom, zaczęto zwalczać nierówności w dostępie do usług medycznych i ich jakości, w UE. Chciałbym aby parlament przyczynił […]