1

Walka z nierównościami związanymi z rakiem zawsze była naszym priorytetem!

Rak staje się stopniowo największym zagrożeniem dla zdrowia i życia w Europie. W wyborach do PE 2019 jak i inni Europejscy Ludowcy startowałem z zobowiązaniem włączenia UE w walkę z rakiem, szczególnie likwidowania nierówności w dostępie do opieki onkologicznej między Zachodnią Europą i Państwami Europy Centralnej i Wschodniej jak Polska. W 2021 roku Komisja zaproponowała […]
31

Okrągły stół farmaceutyczny UE 🇪🇺

Okrągły stół farmaceutyczny UE – na półmetku negocjacji największej od 20 lat reformy unijnego prawa farmaceutycznego i u progu wdrożenia w UE inicjatyw ws. krytycznych niedoborów leków Jednocześnie postępują prace nad wdrożeniem rozwiązań zaproponowanych w październiku 2023 r. w obszarze leków krytycznych i krytycznych niedoborów. Dlatego na półmetku negocjacji PE,  do debaty przy okrągłym stole […]
24

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Adama-2024”.

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI ” O LAUR ADAMA – 2024 ” I. Organizatorzy II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ” O Laur Adama – 2024 „: Adam Jarubas – Poseł do Parlamentu Europejskiego i Stowarzyszenie Kulturalno – Historyczne ” Beldonek ” w Pińczowie II. Cel konkursu: inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów literackich, popularyzacja twórczości poetyckiej. III. […]
23

Zdrowie a Zmiany Klimatyczne!

#PodkomisjaZdrowia Dziś w PEzostała przedstawiona prezentacja raportu Lancet Countdown z 2023 r., który zawiera najbardziej aktualną ocenę powiązań między zdrowiem a zmianami klimatycznymi W związku z tym zaprosiliśmy dziś do przedstawienia i omówienie raportu, dr Marinę Romanello, dyrektor wykonawczą Lancet Countdown on Health and Climate Change (międzynarodowej współpracy badawczej, która niezależnie monitoruje wpływ zmian klimatycznych […]
5

Zielona transformacja Europy i nierówny wyścig o konkurencyjność z Azją. Czy mamy jeszcze szansę go wygrać?

https://pipc.org.pl/zielona-transformacja-europy-i-nierowny-wyscig-o-konkurencyjnosc-z-azja-czy-mamy-jeszcze-szanse-go-wygrac/ Europejski Zielony Ład i konieczność wdrożenia przez państwa członkowskie jego założeń, stanowi od kilku lat znaczące wyzwanie dla unijnej gospodarki. Z jednej strony Europa jest świadoma, że zmiana klimatu i degradacja środowiska naturalnego stanowią zagrożenie zarówno dla niej, jak i reszty świata. Oczywista wydaje się konieczność transformacji w kierunku gospodarki zasobooszczędnej i neutralnej klimatycznie. […]