„Kiedyś w Polsce mówiono, nie będzie nas, będzie las-dziś musimy sobie zdać sprawę, że jeśli nie będzie lasu, nie będzie i nas”

17 września 2019

Wypowiedź z Sesji Plenarnej w Strasburgu-Sytuacja Europejskich Lasów

Lasy są jednym z najważniejszych składników naszych ekosystemów. Od ich kondycji zależy zdolność pochłaniania i bilansowania części emisji gazów cieplarnianych. Od ich kondycji zależy również poziom bioróżnorodności. Są one również elementem gospodarki na którym oparte jest wiele europejskich miejsc pracy, szczególnie na lokalnym poziomie.

 

W związku ze zmianami klimatycznymi zagrożona jest kondycja europejskich lasów. Podwyższone temperatury i częstsze okresy susz osłabiają lasy i narażają je na pożary. Lasy są coraz bardziej podatne na działanie chorób i szkodników, jak np. korniki. Narażone są również na gwałtowne zjawiska pogodowe, np. silne wiatry niszczące wielkie połacie lasów. Te zjawiska nasiliły się w ostatnich latach.

 

Zgadzam się z oceną komisji, że należy podjąć zdecydowane działania w ramach Europejskiej Strategii Leśnej, które mogą wspomóc państwa członkowskie, właścicieli i zarządców lasów w walce z tymi problemami. Dziś musimy zająć się tym problemem na poziomie europejskim, gdyż indywidualne działania nie będą tak efektywne.

 

Musi to być wsparcie na wielu poziomach – począwszy na koordynacji, poprzez uruchomienie odpowiednich funduszy (z wspólnej polityki rolnej czy programu LIFE), na wspieraniu badań i rozwoju skończywszy – strategia leśna powinna mieć swoje miejsce również w programie Horyzont Europa.

 

Działania te muszą być  nakierunkowane z jednej strony na odtworzeniu substancji leśnej która została zniszczona, z drugiej strony zaś wspierane powinny być takie działania, które wzmocnią odporność lasów na działania szkodników oraz czynników atmosferycznych.

 

Nie można zapominać o infrastrukturze która jest konieczna w przypadkach kryzysowych i o wspomaganiu służb które muszą być uruchomione na poziomie państw członkowskich w przypadkach pożarów czy huraganowych wiatrów.

Video z posiedzenia sesji plenarnej:

VODUnit_20190916_18472400_18493100_-784f729016d34494b7d2f21