Zapobieganie nieuczciwej konkurencji spoza Europy niszczącej klimat!

8 marca 2021

Grupa Europejskiej Partii Ludowej chce wprowadzić Graniczny Korekcyjny Mechanizm Węglowy, wyrównujący koszty redukcji CO2 firm w UE (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), aby ograniczyć globalny ślad węglowy nie tylko towarów wyprodukowanych w Europie, ale także importowanych z krajów trzecich.

„Produkty wprowadzane na rynek UE muszą ponosić porównywalne koszty emisji dwutlenku węgla do tych wytwarzanych w Europie. Musimy wspierać miejsca pracy i gospodarkę UE, a więc także w Polsce, oraz zapobiegać nieuczciwej pozaeuropejskiej konkurencji zanieczyszczających klimat” – powiedział poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Jarubas z Grupy EPL, negocjator stanowiska PE, przed dzisiejszą debatą na posiedzeniu plenarnym Parlamentu. Parlament określa w tym tygodniu swoje stanowisko w sprawie wniosku prawnego, który ma zostać przedstawiony w drugim kwartale 2021.

Jarubas wypowiedział się przeciwko wykorzystaniu wdrażania CBAM, do odejścia od obecnych środków zapobiegających „ucieczce” emisji CO2, wraz z przenoszoną poza UE produkcją, czyli przeciw likwidacji bezpłatnych uprawnień w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). „Musimy być bardzo ostrożni, stwierdzając, że CBAM jest alternatywą dla bezpłatnych uprawnień. To oczywiste, że nie działa w ten sam sposób” – ostrzegł.

„Ewentualne wycofanie działających obecnie w UE bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 mogłoby mieć szkodliwy wpływ na europejskich eksporterów. Bez nich, może dojść do wypychania produkcji, miejsc pracy i wpływów podatkowych, z UE nawet nie w sektorach bezpośrednio zainteresowanych CBAM, ale w tych zależnych od ich produkcji – wyjaśnił poseł Jarubas, podkreślając, wagę równoległego funkcjonowania obu mechanizmów.

Ostateczne głosowanie nad stanowiskiem Parlamentu odbędzie się w środę w południe. W czerwcu Komisja Europejska przedstawi propozycję legislacyjną w sprawie CBAM.

#Debata ws. Granicznego Korekcyjnego Mechanizmu Węglowego (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM