Polityka prywatności

Drodzy Użytkownicy!

Informacja o polityce prywatności

W związku z odwiedzaniem naszego serwisu internetowego dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem serwisu internetowego

 1. Dane: adres email, adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.
 2. Administratorem danych osobowych jest Polskie Stronnictwo Ludowe, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Wesoła 47/49, 25-363 Kielce, tel. 41 344 22 77, e-mail: psl.swiętokrzyskie@wp.pl
 3. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo.
 4. Dane przetwarzamy w celach: umożliwienia wygodnego korzystania z serwisu, przesyłania newslettera, monitorowania nadużyć, prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności.
 5. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora
 6. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów i nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

Informacje o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych,
 3. prawo żądania usunięcia danych,
 4. prawo żądania przeniesienia danych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisie lub w związku z usługami dostępnymi za jego pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem psl.swietokrzyskie@wp.pl