28

Czy zielona transformacja ma alternatywę?

Głosowania w PE i Radzie ( rządy państw członkowskich) dotyczące pakietu energetyczno-klimatycznego wzbudziły wiele kontrowersji             i pytań dlatego postanowiłem opisać jego główne elementy. Warto zacząć o tego, że zmiany klimatyczne są faktem. Powszechnie dostrzegamy już coraz częściej występujące susze, pożary lasów, powodzie, podtopienia, topnienie lodowców i stepowienie gleb zagrażające produkcji […]
21

Nowa Podkomisja ds. Zdrowia!

Nie ma ważniejszej rzeczy niż zdrowie. Tym bardziej jest mi miło poinformować, iż zostałem członkiem Nowej Podkomisji ds. Zdrowia Publicznego (SANT) – jest to dla mnie bardzo ważna komisja i duże wyzwanie! Wyzwania dotyczące walki z najcięższymi chorobami pokazują, że pojedyncze państwa, zwłaszcza te biedniejsze nie dają sobie rady. Dlatego potrzebna jest współpraca. Na początek […]
26

Leśna awantura!

Pod koniec stycznia w mediach prawicowych pojawiły się informacje jakoby posłowie Parlamentu Europejskiego zdecydowali o powierzeniu nadzoru nad lasami KE i „odebraniu ich Polsce”. Zostałem w nich przedstawiony jako rzekomy zwolennik takiej zmiany. Otóż jest to olbrzymia manipulacja i polityczne łobuzerstwo. Przypomina mi to awanturę, którą rozpętał PiS pod rzekomym zarzutem zamiaru prywatyzacji polskich lasów […]