26

UE musi odzyskać suwerenność lekową!

Z uznaniem przyjmujemy założenia Strategii Farmaceutycznej i kalendarium inicjatyw flagowych 2021-2025. Kryzys COVID19 pokazał dobitnie, że potrzebujemy wspólnotowych mechanizmów, dla zaopatrzenia Europy w skuteczne, bezpieczne i przystępne cenowo leki – by wspomnieć chociażby przykład zabezpieczanej przez UE szczepionki na COVID19. Strategia Farmaceutyczna wpisuje się w Europejską Unię dla Zdrowia i skorzysta z Europejskiego Programu dla […]
18

Pełna zgoda- Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego na Budżet UE 2021-2027

W środę 18 listopada Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI), przyjęła pozytywną opinię ws. zgody PE na budżet UE 2021-2027. Opinię przygotował i wynegocjował poseł do PE Adama Jarubasa, a poparło ją 58 posłów komisji, przy 14 przeciw i 6 wstrzymujących się. Opinia Komisji ENVI to element procedury potrzebnej […]
9

Uratuj Życie-ODDAJ OSOCZE

Jeżeli przeszedłeś już zakażenie koronawirusemTwoje osocze zawiera przeciwciałaktóre mogą wspomagać leczenie chorych na COVID 19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami. Oddaj je w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i uratuj życie drugiemu człowiekowi Ja już to zrobiłem W czasie kiedy szwankuje służba zdrowia i zawodzi rząd -najważniejsza jest ludzka solidarność. #ratujżycie #covid #CentrumKrwiodawstwa #Pomagajmy