Korzystny dla Polski budżet Unii Europejskiej

Walczyć będziemy o 115 mld euro dla Polski z nowego unijnego budżetu. Przywołać należy doświadczenia z poprzednich perspektyw finansowych – 6 lat temu rząd PO-PSL wywalczył dla Polski 106 mld euro na lata 2014-2020. Było to o 4 mld euro więcej niż efekt negocjacji rządu PiS (na lata 2007-2013). Efekt negocjacji koalicji PO-PSL spowodował, że byliśmy, wspólnie ze Słowacją, jedynymi państwami, które zyskały dodatkowe miliardy.

Teraz ma być odwrotnie. Budżet Unii ma wzrosnąć, a Polska dostać z niego mniej o 20 mld euro. Propozycje budżetowe Komisji są dla Polski są skrajnie niekorzystne i ich przyjęcie byłoby gigantyczną klęską obecnego rządu PiS. Sama polska wieś straciłaby 5 mld euro. Takie są efekty izolacji Polski, gdy rządzi Prawo i Sprawiedliwość. To prawdziwa, realna, wyrażona w pieniądzach stawka tych i jesiennych wyborów.

Większe dopłaty do polskiego rolnictwa

Czas na ujednolicenie dopłat bezpośrednich dla rolników w całej Unii Europejskiej. Mówimy jasno: minimum 280 euro do hektara dla polskich rolników. 280 euro, bo dziś francuscy rolnicy mają 278, a niemieccy – 287 euro.

Europa jest na takim etapie rozwoju, że równe dofinansowanie rolnika polskiego, niemieckiego czy francuskiego jest nie tylko pożądane, co staje się koniecznością. Koszty ponoszone przez rolników w krajach starej i nowej Unii wyrównują się. W niektórych sferach, np. środków ochrony roślin, polski rolnik ponosi większe koszty niż rolnik niemiecki. Znika więc najważniejszy argument za zróżnicowaniem dopłat bezpośrednich.

Europejski Program Onkologiczny

Trzeba jak najszybciej opracować i wdrożyć Europejski Program Onkologiczny. Choroby nowotworowe są w Unii drugą przyczyną zgonów. Polska jest w Europie trzecim krajem pod względem umieralności na choroby nowotworowe. To trzeba zmienić jak najszybciej. Unia jest m.in. po to, by jednoczyć siły i wspólnie pokonywać największe dla jej mieszkańców trudności.

Polskie firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne prowadzą zaawansowane prace nad nowymi lekami w terapii onkologicznej. Trzeba stworzyć zarówno finansowe jak i prawne gwarancje ich rozwoju, aby wprowadzając nowy lek na rynek zyskały wsparcie państwa i nie musiały pozbywać się swojego dorobku, aby mieć środki na dalszy rozwój.

Walka ze smogiem, odnawialne źródła energii

Z krajów Unii Europejskiej w Polsce mamy najbardziej zanieczyszczone powietrze. W kwestiach walki ze smogiem wystarczy stosować normy i wzorce unijne. Kluczowe wydaje się wsparcie dla odnawialnych źródeł energii – wystarczy umożliwić tzw. energetykę prosumencką, aby Polacy mogli wytwarzać energię na własne potrzeby.

Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki. Naszym celem jest 50% udział OZE w polskim miksie energetycznym. To nie wszystko! Przywrócimy stałe taryfy za produkcję energii odnawialnej i obniżymy VAT do 8% na rozwiązania oparte na OZE.

Bezpieczeństwo Polski

Polska powinna działać na rzecz wspólnych przedsięwzięć obronnych krajów NATO w ramach Unii Europejskiej. Tylko silna i zjednoczona Unia Europejska zwiększa bezpieczeństwo Polski.

Obecny rząd, mimo propagandy sukcesu, bardzo zaniedbał ten obszar, zwłaszcza jeśli chodzi o budowę potencjału polskiego przemysłu obronnego. Kupowanie gotowego sprzętu, bez offsetu, z pominięciem wykorzystania potencjału naszych zakładów to wielki błąd. Przykład Meska ze Skarżyska-Kamiennej: fabryka ta powinna stać się kluczowym producentem amunicji, filarem produkcji systemów przeciwpancernych i przeciwlotniczych dla naszego wojska. Potencjał tych zakładów nie jest teraz w pełni wykorzystywany, a Mesko przegrywa konkurencję na polu nowych technologii.