W środę europosłowie zagłosują nad rezolucją na temat „Europejskiego Zielonego Ładu”

13 stycznia 2020

Europejski Zielony Ład – rezolucja Parlamentu Europejskiego

W środę europosłowie zagłosują nad rezolucją na temat „Europejskiego Zielonego Ładu”. Będzie to pierwsza polityczna odpowiedź Parlamentu Europejskiego na komunikat w tej sprawie, zaprezentowany przez Komisję Europejską 11 grudnia. „Zielony Ład” to sztandarowy program nowej przewodniczącej KE, Ursuli von der Leyen. Ma on doprowadzić – poprzez kompleksową transformację energetyki, przemysłu i całej gospodarki – do neutralności klimatycznej UE do 2050 r. Większość prac legislacyjnych, związanych z tym programem, prowadzić będą Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) , której członkiem jest Adam Jarubas (PSL) oraz Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), której członkiem jest prof. Jerzy Buzek (PO).

Środa, 15 stycznia, godz.:12.30, sala plenarna PE

Poseł do Parlamentu Europejskiego:

JerzyBUZEK