#Dziś Spotkanie komisji ENVI

21 kwietnia 2020

Cieszę się ze mogę dzisiaj wziąć udział w dzisiejszej dyskusji, która jest ściśle związana ze strategia wyjścia z kryzysu spowodowanego pandemia. Dla mnie jest to bardzo bliskie, gdyż jestem osobą która miała szczęście wyzdrowieć po zarażeniu koronawirusem. Ale wirus dotyka również ludzi którzy nie zostali zarażeni i nie chorowali.

Wiemy ze Unia Europejska nie będzie rezygnować ze swoich ambicji klimatycznych, wiemy również ze recesja i kryzys gospodarczy spowodują obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Odbędzie się to niestety bardzo wysokim kosztem.

Musimy pogodzić nasze ambicje klimatyczne z odbudowa gospodarki. Pan Przewodniczący mówił m.in. o rozwoju energetyki wiatrowej – ale samo to nie wystarczy żeby rozruszać europejską gospodarkę. Musimy pamiętać o zachowaniu konkurencyjności naszych przedsiębiorstw i dać im impuls do rozwoju, ale także pozwolić skutecznie wywiązać się z nałożonych na nie zobowiązań.

Musimy pamiętać o tym aby uchronić nasza gospodarkę przed zjawiskiem carbon leakage. Jednym z proponowanych przez Komisję Europejską narzędzi ma być Carbon Border Adjustment Mechanism. Wdrożenie tego mechanizmu musi być obwarowane kilkoma warunkami. Przede wszystkim nie możemy przed przetestowaniem mechanizmu rezygnować z innych form ochrony naszych przedsiębiorstw. Mechanizm ten powinien być również dopasowany do specyfiki poszczególnych sektorów gospodarki, a także powinien stymulować przedsiębiorstwa w państwach trzecich do stosowania niskoemisyjnych technologii. Uważam również ze jeżeli wprowadzimy ten mechanizm, to wpływy z niego powinny być dochodem własnym UE i powinny być przeznaczone na zielona odbudowę gospodarki europejskiej…

Jednym z narzędzi które ma służyć zielonemu rozwojowi jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund). Czy Komisja Europejska przewiduje jego zwiększenie? To zwiększenie oczywiście musiałoby nieść za sobą zwiększenie limitów przypadających poszczególnym państwom.

Na koniec chciałem zapytać czy Komisja Europejska przewiduje wydłużenie terminów dostosowania się do wymogów BAT (best available technologies) dla przedsiębiorstw które ze względu na pandemie nie mogły przeprowadzić odpowiednich prac dostosowawczych?

VIDEO: