Pełna zgoda- Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego na Budżet UE 2021-2027

18 listopada 2020

W środę 18 listopada Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI), przyjęła pozytywną opinię ws. zgody PE na budżet UE 2021-2027. Opinię przygotował i wynegocjował poseł do PE Adama Jarubasa, a poparło ją 58 posłów komisji, przy 14 przeciw i 6 wstrzymujących się. Opinia Komisji ENVI to element procedury potrzebnej do wydania przez PE ostatecznej zgody na uzgodnienia budżetowe zaakceptowane już przez negocjatorów PE i Państw UE.

„Europa jest w środku kryzysu epidemiologicznego. Na sile nabiera kryzys gospodarczy. Obywatele oczekują szybkiego, dokończenia procedur budżetowych, by uzgodnione ponad 1,8 biliona Euro jak najszybciej wsparło ratowanie miejsc pracy, firm, odbudowę po kryzysie. Czekają rolnicy, wspólnoty samorządowe, przedsiębiorcy, naukowcy i studenci, organizacje pożytku społecznego i wielu innych. Dla Polski udało się wynegocjować około 160 mld Euro. To szansa, którą trzeba szybko i dobrze wykorzystać, w tych trudnych czasach”

PE wynegocjował dodatkowe 16 mld Euro wobec lipcowych propozycji Rady, w tym znaczący postęp w obszarach, którymi zajmuje się komisja ENVI: 30% uzgodnionych wydatków, ok 550 mld Euro, przeznaczono na cele klimatyczne, 10% rocznych wydatków na bioróżnorodność, z inicjatywy Grupy EPL potrojono budżet EU4Health do 5,1 mld euro, Unijny Mechanizm Ochrony Ludności to 3,32 mld Euro, o 50% względem poprzedniej perspektywy zwiększono budżet programu LIFE, do 4,8 mld €. Przyjęto również wiążący kalendarz wdrażania ważnych instrumentów środowiskowych po stronie zasobów własnych UE, które mają wspierać spłatę 750 mld Euro zobowiązań New Generation EU: 2021 podatek od nierecyklingowanych plastików, 2022-2023 Graniczny mechanizm wyrównujący ceny dóbr importowanych nieobciążonych kosztami emisji CO2 (CBAM);

„Ze szczególnym zadowoleniem, odnotowuję sukces PE w zwiększeniu środków UE na cele środowiskowe i zdrowotne, którymi zajmuje się Komisja ENVI, w której imieniu przygotowałem i negocjowałem opinię ws. zgody Parlamentu na nowy budżet UE. To prawdziwie Zielony Budżet Europy. Polska potrzebuje wsparcia dla sprawiedliwej społecznie transformacji energetyki, transformacji przemysłu, transportu, ku technologiom emitującym mniej CO2, bez smogu. Mamy ogromne potrzeby w walce z rakiem. Te i inne cele w Polsce będą wspierać wynegocjowane środki UE”

Opinia Komisji ENVI zostanie przekazana Komisji Budżetowej Parlamentu (BUDG), która zdecyduje o stanowisku ws. budżetu UE 2021-2027 w poniedziałek 23 listopada, przed ostatecznym przyszłotygodniowym głosowaniem na sesji plenarnej PE. W przypadku zgody PE, Budżet UE 2021-2027 ostatecznemu głosowaniu podda Rada gromadząca Państwa UE. Veto w Radzie zapowiedział Premier Mateusz Morawiecki.