13

Główne wyzwania dla województwa świętokrzyskiego – program ludowców przedstawiony na konwencji w Kielcach

Prezes PSL w województwie świętokrzyskim Adam Jarubas na Wojewódzkiej Konwencji Samorządowej PSL w Kielcach przedstawił główne wyzwania rozwojowe dla Województwa Świętokrzyskiego? Po pierwsze demografia: Procesy depopulacji i dezurbanizacja, starzenie się społeczeństwa to problemy charakterystyczne dla całego kraju, lecz w naszym regionie przebiegają szybciej niż w większości regionów. Przyczyn tego zjawiska należy szukać w aspektach ekonomicznych […]
6

Czy to będzie prawdziwa bomba turystyczna?

Powiat Kazimierski rozwija swój potencjał i buduje odkryty basen mineralny. Pojawi się nowa oferta usług prozdrowotnych i rehabilitacyjnych. W ramach planowanej inwestycji powiat zamierza: 1. Doprowadzić rurociągiem wodę z odwiertu w Cudzynowicach do Kazimierzy Wielkiej. 2. Wykonać odwiert zatłaczający, który pozwoli na odebranie ciepła i wykorzystanie go do ogrzewania między innymi wody w basenie termalnym […]