Inwestycja w przyszłość

31 sierpnia 2018

Pomoce dydaktyczne, wyposażenie komputerowe, monitory interaktywne, tablice multimedialne, oprogramowanie czy szkolenia – takie będą efekty projektu „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z gminy Sędziszów” w trzech szkołach tej gminy.

Dziś miałem przyjemność podpisać umowę z Burmistrzem Sędziszowa, Wacławem Szarkiem, umowę na dofinansowanie bardzo ważnego dla edukacji młodzieży projektu, którego wartość to 680 tysięcy złotych. Skorzysta z niego 283 uczniów oraz 27 nauczycieli. Towarzyszyli mi Magłorzata Muzoł oraz Leszek Wawrzyła.

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Jego celem jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programu nauczania kształcenia ogólnego.

Zawsze wyjazd do Sędziszowa jest dla mnie wielką przyjemnością, bo przekonuję się, że jest to prężnie rozwijająca się gmina. Sędziszów jest liderem, nie tylko powiatu jędrzejowskiego i nie tylko jeżeli chodzi o inwestycje, ale również o programy dotyczące inwestycji w człowieka. Budowa dróg, obiektów są ważne, ale najważniejsze są nakłady na przyszłość młodego pokolenia. I właśnie taki projekt dziś wsparliśmy. Dziękuję radnym Sejmiku, dyrektorom Departamentu i samorządowcom za dobrą współpracę.