23 mln na renaturyzację Ponidzia

19 września 2018

„Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” to warte 23 mln złotych przedsięwzięcie, do którego 60% dołoży Unia Europejska. Projekt będzie realizowany wspólnie przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz partnerów: Polską Akademię Nauk – Instytut Ochrony Przyrody w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pińczów.

To największy projekt realizowany przez instytucje marszałkowskie z obszaru ochrony przyrody. Mamy nadzieję, że dzięki niemu uda się zatrzymać niekorzystne przemiany i wrócić do bogactwa przyrodniczego Nidy. Gratuluję wszystkim partnerom projektu na czele z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

W jego ramach stworzony zostanie stabilny reżim hydrologiczny, który stworzy warunki do przywrócenia unikalnych walorów przyrodniczych w obrębie delty śródlądowej rzeki Nidy w rejonie wsi Umianowice. Swój dawny charakter odzyskają tereny o powierzchni ponad 400 hektarów. Projekt pozwoli także zaktywizować lokalną społeczność, podnieść jej świadomość ekologiczną związaną z potrzebą ochrony ekosystemu Ponidzia. Przywrócony zostanie również wypas krów i koników polskich.