W Świętokrzyskim o Polityce Obronnej UE

7 września 2018

Wyjątkowych gości mieliśmy okazję przyjmować w stolicy Świętokrzyskiego. Elżbieta Bieńkowska, europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw mówiła przy okazji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego o tym, co Unia Europejska będzie miała do zaoferowania tej branży w najbliższych latach.

Wraz z Elżbietą Bieńkowską miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu z serii Dialog Obywatelski, poświęconemu przyszłości polityki obronnej Unii Europejskiej oraz Europejskiemu Funduszowi Obronnemu.

O tym, jak dynamicznie zmieniającą się przestrzenią jest bezpieczeństwo, o tym, jak ważna jest to kwestia niech świadczy to, że gdy organizując wspólnie z Ukrainą Mistrzostwa Europy w 2012 roku, lądowaliśmy na lotnisku w Doniecku udając się na mecze, a dziś już tego lotniska nie ma. Widać, jak ważna jest współpraca we wzmacnianiu bezpieczeństwa w Europie. Jeszcze kilka lat temu odpowiadałem, że NATO zabezpieczy wszystkie polskie interesy w kwestii obronności. Dziś widać, że te deklaracje sprzed lat nie są już tak mocno aktualne. Dlatego tak ważne jest budowanie Europejskiego Funduszu Obronnego. By to osiągnąć, potrzebna jest większa otwartość, nie tylko naszych firm, ale również rządu. Jako samorząd regionalny również możemy mieć wpływ na te kwestie, choćby przez rozwój uczelni wyższych i wspieranie badań i rozwoju dla celów obronności. Dodatkowo jedną ze specjalizacji naszego województwa jest branża metalowo – odlewnicza i mniejsze przedsiębiorstwa mogą korzystać z unijnych pieniędzy za pośrednictwem samorządu województwa.