Dziękować Bogu za plony, rolnikom za ciężką pracę

3 września 2018

Ziemia Włoszczowska gościła rolników z całego regionu, którzy dziękowali za tegoroczne zbiory. Wybrany został również tradycyjnie najładniejszy dożynkowy wieniec.

Kłaniam się nisko i dziękuję wszystkim, którzy zebrali się dzisiaj w gościnnej Włoszczowie, by zgodnie z tradycją dziękować Bogu za plony, a rolnikom za ich ciężką pracę. Dzisiaj rolnictwu najbardziej potrzebne są stabilizacja prawa i rynków rolnych. Inaczej zawsze będziemy mówić albo o klęsce nieurodzaju albo o klęsce urodzaju, o świńskich dołkach i górkach czy załamaniu na rynku zbóż.To są kwestie, których nie da sie załatwić z poziomu samorządu województwa. Tu są potrzebne rozwiązania systemowe, działania na szczeblu rządowym. Dużą rolę odgrywają w tym środki unijne oraz budżet samorządu Województwa. Od lat, każdego roku przeznaczamy milion złotych na kolejne edycje programu “Świętokrzyska Odnowa Wsi”, wspierając lokalne inicjatywy. Kolejne prawie 2 milion złotych z budżetu samorządu województwa wydaliśmy na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do pól, na poprawę infrastruktury na obszarach wiejskich przeznaczamy również pieniądze unijne z RPOWŚ. To zasługa mieszkańców naszych małych ojczyzn i ich lokalnych liderów, dzięki którym nasze województwo zmienia się, rozwija i pięknieje – miałem okazję mówić do zgromadzonych rolników.

Wielkie gratulacje dla autorów zwycięskiego wieńca dożynkowego z powiatu ostrowieckiego, wykonanego ze wszystkich rodzajów zbóż, ozdobionego zatrwianem, lnem, bukszpanem, kaliną oraz kwiatami słonecznika i cyni.