6

Jubileusz 50-lecia OSP w Miłkowie

Tegoroczne Święto Strażaków – Dzień Świętego Floriana było wyjątkowe dla druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowie w gminie Bodzechów. Ponieważ jednostka, obchodziła 50-lecie powstania OSP. Z tej okazji wszystkim strażakom, członkom i przyjaciołom jednostki, którzy włożyli wkład w jej tworzenie i funkcjonowanie składam serdeczne gratulacje. Za tę codzienną – ochotniczą- służbę na rzecz naszego […]
6

Waśniów. Spotkanie wyborcze z mieszkańcami

Nasze spotkania mają na celu zachęcenie ludzi do pójścia 26 maja do wyborów. Wybory do Parlamentu Europejskiego są ogromnie ważne, zdecydują o tym, jakie będzie miejsce Polski w Europie, o sile naszego kraju. Dzisiaj głos Polski w Europie nie jest tak słyszalny, jakbyśmy tego chcieli.