15

Europejska Nagroda Obywatelska 2021: zaaplikuj do 29 kwietnia!

Europejska Nagroda Obywatelska to wyróżnienie dla inicjatyw pogłębiających współpracę europejską i promujących wspólne wartości. Do 29 kwietnia możesz zaaplikować lub nominować projekt. Ta przyznawana co roku przez Parlament Europejski nagroda to wyróżnienie dla osób lub organizacji wspierających: Wzajemne zrozumienie i ściślejszą integrację między mieszkańcami UE. Współpracę transgraniczną umacniającą ducha europejskiego. Wartości UE i prawa podstawowe. Jak […]
8

Zapobieganie nieuczciwej konkurencji spoza Europy niszczącej klimat!

Grupa Europejskiej Partii Ludowej chce wprowadzić Graniczny Korekcyjny Mechanizm Węglowy, wyrównujący koszty redukcji CO2 firm w UE (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), aby ograniczyć globalny ślad węglowy nie tylko towarów wyprodukowanych w Europie, ale także importowanych z krajów trzecich. „Produkty wprowadzane na rynek UE muszą ponosić porównywalne koszty emisji dwutlenku węgla do tych wytwarzanych w […]