Zdrowie zależy od kodu DNA, ale nie powinno zależeć od kodu pocztowego!

28 listopada 2023
Adam Jarubas został dziś jednomyślnie wybrany Przewodniczącym stałej Podkomisji Zdrowia Publicznego (SANT).

„Zdrowie zależy od kodu DNA, ale nie powinno zależeć od kodu pocztowego! Jako przewodniczący SANT chciałbym nadać nowy impuls pracom podkomisji. Chcę, aby dzięki jej pracom, zaczęto zwalczać nierówności w dostępie do usług medycznych i ich jakości, w UE. Chciałbym aby parlament przyczynił się do zapewnienia Europie niezależności lekowej. Powinniśmy dążyć do wypracowania wspólnych, Europejskich, standardów zdrowotnych, rozwijać Europejską Unię Zdrowotną – są to naturalne obszary, którymi powinniśmy zając się w SANT, tym bardziej, iż kryzys jakim była pandemia COVID19 udowodnił, że wspólne, europejskie działania są skuteczniejsze od działań indywidualnych czy nakręcającego koszty konkurowania ze sobą wzajemnie państw UE ” – podkreślił Adam Jarubas.

Polityka zdrowotna, w tym włączenie UE w walkę z rakiem, były postulatami wyborczymi polskiej delegacji w Grupie EPL w wyborach 2019 i priorytetem od początku kadencji. To dzięki naciskom i staraniom polskich europosłów PO – PSL powstał europejski plan walki z rakiem, UE zaczęła rozważać poszerzenie kompetencji w obszarze zdrowia, a PE powołał Specjalną Komisję do Walki z Rakiem oraz Podkomisję ds. Zdrowia Publicznego.