Wymieniamy się pomysłami, które pomogą nam w rozwoju w przyszłości – mówił w Kielcach Marc Lemaître – Dyrektor Generalny DG REGIO Unit

6 marca 2018

– W tej chwili mamy czas, który służy przede wszystkim dialogowi. To czas, by wysłuchać opinii, wymienić się uwagami i pomysłami które pomogą nam w rozwoju w przyszłości

– mówił w Kielcach Marc Lemaître – Dyrektor Generalny DG REGIO Unit ds. polityki miejskiej i regionalnej Komisji Europejskiej. Jego wizyta odbywa się w ważnym momencie, bowiem Komisja Europejska kończy obecnie prace nad założeniami do nowej perspektywy finansowej.

Celem wizyty przedstawiciela Komisji Europejskiej są konsultacje założeń nowej polityki spójności UE m. in. ze środowiskami samorządowców i przedsiębiorców. Wczoraj gość miał okazję przekonać się podczas wizyty w Starachowicach, na przykładzie realizowanych przez miasto projektów rewitalizacyjnych, jak region wykorzystuje środki unijne. – To pokazuje obraz regionu jako miejsca bardzo żywego, pełnego energii i wizji na przyszłość. Jako Komisja Europejska jesteśmy z wami i będziemy wam towarzyszyć w dalszych pracach nad tym, aby jak najlepiej budować przyszłość tego regionu – mówił Marc Lemaître w Targach Kielce, gdzie odbyło się spotkanie ze świętokrzyskimi samorządowcami i przedsiębiorcami.

– Dziś dyskutujemy o potrzebie kontynuacji polityki spójności, o jej wadze dla kształtowania rozwoju regionów na przyszłe lata. W świętokrzyskim wykorzystujemy środki unijne od lat, rozwijamy infrastrukturę, wzmacniamy kapitał ludzki, ale w dalszym ciągu zmagamy się z problemami rozwojowymi – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, przypominając, że mimo ciągłego rozwoju Świętokrzyskie w dalszym ciągu jest jednym z najbiedniejszych regionów w Polsce. – Chcemy dziś wspólnie zastanowić się, co zrobić, jak wpisać się w te modele rozwoju, które proponuje Komisja Europejska, by wykorzystać maksymalnie szanse dla naszych mieszkańców – dodał marszałek województwa świętokrzyskiego.

Komisja Europejska kończy prace nad założeniami do nowej perspektywy finansowej. Zostaną one przedstawione na początku maja. – Ten moment jest doskonałą okazją, by zastanowić się, w jaki sposób stworzyć założenia dla przyszłych programów operacyjnych. Jest to o tyle ważne, że te założenia będą nam służyć przez najbliższe dziesięć lat. To czas na zastanowienie się, jak je skonstruować, dlatego chcemy posłuchać Państwa opinii – mówił Marc Lemaître.

Po spotkaniu z samorządowcami w Targach Kielce Marc Lemaître udał się do Filharmonii Świętokrzyskiej na spotkanie z młodzieżą.

Marc Lemaître przebywa w województwie świętokrzyskim na zaproszenie Stowarzyszenia „Rozprawy o Europie”, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.