Wsparcie Parlamentu!

17 kwietnia 2020

Parlament chce pomóc państwom UE w radzeniu sobie z koronawirusem i przeciwdziałaniu społecznym i gospodarczym skutkom epidemii.

Wsparcie Parlamentu

Na nadzwyczajnej sesji plenarnej w dniu 26 marca, Parlament przyjął trzy instrumenty mające pomóc obywatelom i przedsiębiorstwom w walce z kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Zatwierdzone wnioski to:

  • Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa: przekazanie 37 miliardów euro z dostępnych funduszy UE obywatelom, regionom i krajom, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii. Środki zostaną przeznaczone na systemy opieki zdrowotnej, małe i średnie firmy, rynki pracy i inne wrażliwe obszary gospodarek krajów UE.
  • Rozszerzenie Funduszu Solidarności UE na sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem publicznym. Dzięki temu, do 800 mln euro zostanie udostępnione dla krajów członkowskich w 2020 roku.
  • Tymczasowe zawieszenie przepisów UE dotyczących przydziałów czasu na start lub lądowanie na lotniskach. Dzięki temu przewoźnicy lotniczy nie będą mogli obsługiwać pustych lotów podczas pandemii.

Rada musi teraz formalnie zatwierdzić stanowisko Parlamentu. Przyjęte środki wejdą w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w najbliższych dniach.

Te instrumenty są częścią skoordynowanej reakcji UE w celu przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa przedstawionej przez Komisję Europejską 13 marca.

Przedstawione przez Komisję środki dotyczące koronawirusa z zadowoleniem przyjął Przewodniczący PE David Sassoli.                                    „Covid-19 zobowiązuje wszystkich do odpowiedzialności i ostrożności. To delikatny moment dla nas wszystkich. Parlament będzie nadal pracował, by wykonywać swoje obowiązki. Żaden wirus nie może zablokować demokracji.”

Unijna strategia ograniczania skutków pandemii

Komisja Europejska zaproponowała środki mające na celu:

  • zapewnienie niezbędnych dostaw dla systemów opieki zdrowotnej poprzez zachowanie integralności jednolitego rynku oraz łańcuchów produkcji i dystrybucji;
  • wsparcie obywateli i w ten sposób uniknięcie niewspółmiernego wpływu na dochody i miejsca pracy, a także utrwalenia się skutków kryzysu;
  • wsparcie przedsiębiorstw, aby zagwarantować, że płynność sektora finansowego będzie nadal wspierać gospodarkę;
  • umożliwienie państwom członkowskim podejmowania zdecydowanych i skoordynowanych działań dzięki wykorzystaniu elastyczności zasad dotyczących środków pomocy państwa i środków wsparcia.

Źródło:https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/reakcja-ue-na-koronawirusa/20200316STO75001/parlament-europejski-gotowy-odegrac-swoja-role-w-walce-ze-skutkami-koronawirusa