Wierna Rzeka „Święto Czynu Chłopskiego”!

25 sierpnia 2019

Wincenty Witos zanim napisał testament, dla polskiej wsi zrobił tyle, ile już nikt po nim nie zdołał. Dziś w Wiernej Rzece spotkaliśmy się aby wspomnieć chłopskich żołnierzy, dziś spotkaliśmy się aby wspomnieć wielkiego Polaka Wincentego Witosa-tego który wywodząc się z warstwy chłopskiej stał się przywódcą Chłopów. Jan Paweł II w Niepokalanowie w 1983 r. cytował te słowa „ wielkiego męża stanu, przedstawiciela polskiej wsi, Wincentego Witosa”: „ Chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa, bez nich moglibyśmy go mieć”.