Waśniów. Spotkanie wyborcze z mieszkańcami

6 maja 2019

Nasze spotkania mają na celu zachęcenie ludzi do pójścia 26 maja do wyborów. Wybory do Parlamentu Europejskiego są ogromnie ważne, zdecydują o tym, jakie będzie miejsce Polski w Europie, o sile naszego kraju. Dzisiaj głos Polski w Europie nie jest tak słyszalny, jakbyśmy tego chcieli.