UE musi odzyskać suwerenność lekową!

26 listopada 2020

Z uznaniem przyjmujemy założenia Strategii Farmaceutycznej i kalendarium inicjatyw flagowych 2021-2025. Kryzys COVID19 pokazał dobitnie, że potrzebujemy wspólnotowych mechanizmów, dla zaopatrzenia Europy w skuteczne, bezpieczne i przystępne cenowo leki – by wspomnieć chociażby przykład zabezpieczanej przez UE szczepionki na COVID19.

Strategia Farmaceutyczna wpisuje się w Europejską Unię dla Zdrowia i skorzysta z Europejskiego Programu dla Zdrowia (EU4Health). Parlament Europejski potroił środki proponowane przez Państwa w tym programie. 5,1 mld Euro to 12 razy więcej niż obecne finansowanie. To był priorytet Europejskich Ludowców;

Pandemia to nie czas by krajowe partyjne rozgrywki rządowe, wstrzymywały budżet UE, środki, które dosłownie mogą ratować życie;

Potrzebujemy zmian regulacyjnych i wsparcia UE zapowiadanych w Strategii, przełamujących bariery ekonomiczne, przyśpieszających wprowadzanie nowych antybiotyków, leków na choroby rzadkie czy onkologicznych.

W moim regionie liczy na to np. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, wdrażające spersonalizowaną terapię (CAR T). Przy wsparciu UE zaoferuje 6ciokrotnie tańszą terapię, z której dziś skorzystać mogą nieliczni w UE bo koszt to ok 400 000 Euro.

UE musi odzyskać suwerenność lekową. Potrzebujemy strategicznego podejścia do bezpieczeństwa lekowego, uwzględnianego przez krajowe programy refundacji;

W pracach nad stanowiskiem PE ws. braków w lekach, postulowałem by UE z Państwami Członkowskimi, stymulując rynek, zapewniała produkty medycznych w UE na poziomie wystarczającym na czas kryzysu, pozostawiając produkcję powyżej tego pułapu wolnemu rynkowi;

Potrzeba długoterminowych programów inwestycyjnych, by przedsiębiorcy mogli sprostać międzynarodowej konkurencji przywracając produkcje leków generycznych, biopodobnych i substancji czynnych w Europie.

Jean Monnet, podkreślał, że Unia rozwija się nie pomimo, a dzięki kryzysom. 66 % obywateli dziś popiera zwiększenie kompetencji UE w obszarze zdrowia. Wykorzystajmy ten moment Monnet’a kryzysu COVID19, by zabezpieczyć Europejski standard opieki zdrowia dla wszystkich obywateli UE;