Tworzymy edukację na miarę XXI wieku

5 października 2018

Nowoczesna, rozwijająca pasje, ale i praktyczne umiejętności, dynamicznie reagująca na rozwój najnowszych technologii, czy oczekiwania rynku pracy. Między innymi taka musi być edukacja skrojona na miarę XXI wieku. O tym, w jakim kierunku ma zmierzać polska szkoła eksperci dyskutowali podczas dwudniowego Kongresu Edukacji Przyszłości w Targach Kielce.

W ostatnim czasie temat edukacji ciągle powraca w kontekście nieudanej reformy. W doniesieniach medialnych czy w rozmowach rodziców słychać niepokój o przyszłość dzieci w nadmiernie przeładowanych budynkach, często uczących się na zmianę, dźwigających ciężkie tornistry. Tymczasem polska szkoła powinna i może mieć zupełnie inny kształt, co pokazali uczestnicy Kongresu – ponad sześciuset przedstawicieli placówek oświatowych z całego kraju, kuratorzy oświaty, dyrektorzy szkół i reprezentanci instytucji wspomagających proces nauczania.

Kongres Edukacji Przyszłości stanowiły dwa powiązane ze sobą wydarzenia: Kreatywnie i Innowacyjnie w Edukacji oraz Atelier Przyszłości – Doradztwo Edukacyjno Zawodowe. Już pierwszego dnia głos zabrali eksperci i praktycy z całej Polski. Mówili o nowatorskich rozwiązaniach z dziedziny dydaktyki i technologii w realizowanym procesie kształcenia, bo jak słusznie zauważył Jacek Wołowiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, jeden ze współorganizatorów Kongresu, nauczanie jest sercem rozwoju społeczeństwa, dlatego należy cały czas poszukiwać skutecznych rozwiązań metodycznych, które będą atrakcyjne dla uczniów.

Niektóre z nich zostały pokazane: flipowanie, techniki sketchingu, wykorzystanie narzędzi TOC, czy klocków Lego do nauki, która nie musi być nudna, może natomiast intrygować, bawić, a przez to zachęcać młodych ludzi. Sporo miejsca zajęła dyskusja o cyfrowej szkole, ale też o współpracy biznesu i szkół branżowych, czy o tworzeniu sprawnie działającego doradztwa edukacyjno-zawodowego. Nie da się ukryć, że dzisiejszy świat jest dynamiczny, stawia ogromne wyzwania, którym młodzi ludzie mogą sprostać tylko przez nabywanie właściwych umiejętności i kompetencji.

Obecni na Kongresie nauczyciele i pedagodzy pokazali, że mają pasje, które przekazują uczniom, nie brakuje im kreatywności, zapału. Ale by mogli swoje zadania realizować, potrzebują wsparcia. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przy pomocy Centrum Doskonalenia Nauczycieli taką pomoc daje, realizując innowacyjne projekty edukacyjne. W jednostce tej udało się stworzyć zespół fascynatów, dążących do uatrakcyjnienia nauczania w świętokrzyskich szkołach. Kongres rozpoczął się partią szachów, a jedną z inicjatyw Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli była edukacja szachowa, w ramach której do szkół trafiło tysiąc zestawów do królewskiej gry. Samorząd województwa, wspólnie z ŚCDN prowadzi również oryginalny projekt w zakresie wychowania fizycznego – Dziecięca Piłka Ręczna.

Dobrych przykładów jest więcej. W ostatnim czasie do 49 najbiedniejszych gmin w Świętokrzyskiem trafiły nowoczesne zestawy komputerowe, zastępując urządzenia, które straciły przydatność technologiczną. Uświadamiamy sobie wagę nowoczesnej edukacji. Edukacji dostosowanej do współczesnego świata, reagującej na rozwój nowoczesnych technologii, zmieniające się oczekiwania rynku pracy, kulturową różnorodność i przeobrażenia społeczne. Widzimy potrzebę kształcenia nowych umiejętności i kompetencji, eksponujących potrzebę krytycznego myślenia, pracy zespołowej, przywództwa, skutecznej komunikacji, rozwiązywania problemów poprzez negocjacje i współpracę w zespole, pozyskiwania i selekcji informacji, kreatywności, biegłości językowej i cyfrowej. Bo takie wymagania stawia nam świat w XXI wieku.