Trzy miliardy euro na ulgi w systemach opieki zdrowotnej

16 kwietnia 2020

Dzisiaj i jutro Parlament Europejski zatwierdzi uruchomienie bezprecedensowej kwoty 3 miliardów euro z budżetu UE, aby pomóc państwom członkowskim poradzić sobie z konsekwencjami wybuchu Covid-19.

„Ponieważ systemy opieki zdrowotnej w całej Europie znajdują się pod ogromną presją, ta decyzja pozwala UE na zakup i dystrybucję bardzo potrzebnego sprzętu medycznego, takiego jak maski i respiratory, finansowanie transportu pacjentów, a także wsparcie budowy mobilnych szpitali polowych” – wyjaśniła Monika Hohlmeier Poseł do Parlamentu Europejskiego i José Manuel Fernandes.

„Głosujemy za europejską solidarnością. Ponowna aktywacja instrumentu wsparcia w sytuacjach kryzysowych jest wynikiem szybkiego i skutecznego podejmowania decyzji w Parlamencie Europejskim w celu wsparcia sektora opieki zdrowotnej i pomocy państwom członkowskim w zakupie sprzętu i sprzętu ochronnego. Jestem wdzięczny, że grupa PPE popiera ten wniosek. Pokazuje, że wspieramy naszych obywateli ”, stwierdził Hohlmeier, który jest odpowiedzialny za proponowane zmiany w budżecie.

„Dodając 3 miliardy euro do budżetu UE, Parlament Europejski udowadnia, że ​​w Europie istnieje solidarność. Podziały między państwami członkowskimi są szkodliwe dla reakcji UE na COVID-19. Rada powinna pójść za przykładem Parlamentu i połączyć siły ”- stwierdził Fernandes, rzecznik grupy PPE w Komisji Budżetowej.

Źródło: https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/three-billion-euros-to-relieve-healthcare-systems