Stawką jest przyszłość UE!

28 maja 2020

Koncentrując się na przyszłych pokoleniach, Przewodnicząca Komisji przedstawiła na posiedzeniu plenarnym instrument naprawczy w wysokości €750 miliardów w ramach wieloletniego budżetu UE.

Po wystąpieniu Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i zobowiązaniu się przedstawicielki prezydencji chorwackiej w Radzie Nikoliny Brnjac, do współpracy z państwami członkowskimi, aby szybko zakończyć negocjowanie nowego pakietu z Parlamentem, głos zabrali przywódcy grup politycznych, prezentując pierwsze wrażenia.

Kliknij na nazwiska, aby zobaczyć poszczególne oświadczenia.

„Europejska solidarność powróciła otwierając nowy rozdział dla UE”, powiedział Manfred Weber (PPE, DE). Nowe pieniądze muszą zostać wydane na nowe idee, a nie na stare problemy Europy. „Solidarność idzie w parze z odpowiedzialnością”, dlatego też musi być jasne, w jaki sposób pieniądze te zostaną spłacone, powiedział, apelując o nowe zasoby własne i o to, aby globalne firmy operujące w przestrzeni cyfrowej zapłaciły przypadającą na nie część.

Iratxe García Perez (S&D, ES) podziękowała Ursuli von der Leyen za ambitny wniosek i za przyznanie PE „właściwej dla niego roli” przy opracowywaniu pakietu odbudowy. Ostrzegając, że stawką jest przetrwanie projektu europejskiego, wezwała Radę do przyjęcia nowych WRF kwalifikowaną większością głosów, aby uniknąć trzymania UE jako „zakładnika czterech państw członkowskich, które wolą odpowiedź krajową od odpowiedzi europejskiej”.

„Jest to zmiana zasad gry, bezprecedensowa w historii Europy” powiedział Dacian Ciolos (Renew, RO). „Wieloletnie ramy finansowe i plan odbudowy gospodarki muszą być skierowane na przyszłość”, a Zielony Ład i agenda cyfrowa muszą być elementami składowymi”, powiedział. „Istnieją między nami różnice, dotyczące szczegółów, ale naprawdę podoba mi się podejście do problemów” – powiedział, przypominając państwom członkowskim, że „UE nie jest maszynką do pieniędzy „. Solidarność wiąże się z poszanowaniem wspólnych wartości”.

Jörg Meuthen (ID, DE) ocenił wniosek dotyczący pakietu jako „całkowicie błędny i nonsensowny”, bez odpowiedniej podstawy prawnej oraz bez odpowiedzialności i wyczucia ekonomicznego. Komisja chce wydać pieniądze „jak gdyby nie było jutra”. To ogromny ciężar dla europejskich podatników, podsumował.

Ska Keller (Zieloni, DE) powiedziała: „Nie wolno nam powtarzać wielkich błędów z przeszłości i zmuszać krajów do oszczędności w imię ślepych ideologii prorynkowych”, nalegała. „Zamiast tego musimy zapewnić, że pieniądze są dobrze zainwestowane w projekty, które pomogą w dłuższej perspektywie, stworzą miejsca pracy i uratują jedyną planetę, którą mamy”.

Johan van Overtveldt (ECR, BE) powiedział: Jeżeli mamy zamiar zezwolić na pożyczki i dotacje, muszą istnieć jasne warunki. Pieniądze muszą trafiać tam, gdzie są najbardziej potrzebne, i muszą istnieć mechanizmy bezpieczeństwa dla naszych przedsiębiorstw. Ludzie pracujący i oszczędzający nie powinni być zmuszeni do „dokładania się do” tych programów.

„Zamiast zerwać z dawnymi dogmatami”, plan naprawczy zatrzymuje się „pośrodku „, powiedziała Manon Aubry (GUE/NGL, FR). Z zadowoleniem przyjmując nowe wnioski w sprawie zasobów własnych, wezwała do umorzenia zadłużenia związanego z kryzysem, bezpośrednich odnawialnych pożyczek dla państw członkowskich oraz uzależnienia wsparcia publicznego od względów społecznych.

Komisja przedstawiła również zmiany w programie prac na 2020 rok, który nada priorytet działaniom niezbędnym do ożywienia gospodarczego i zwiększenia odporności Europy.

Kolejne kroki

Parlament i Rada omówią nowe wnioski i zdecydują o ich ostatecznym kształcie w ramach zbliżających się negocjacji.

Źródło: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200526IPR79817/stawka-jest-przyszlosc-ue-poparcie-poslow-dla-pakietu-odbudowy-gospodarki