START nowej edycji Warsztatownii!

19 stycznia 2023

Już 28 stycznia widzimy się na kolejne edycji Warsztatowni!

START:10.00 -15.00

„MOGĘ WSZYSTKO”

Mierzenie się z oceną innych w sytuacji ekspozycji publicznej, kształtowanie pożądanej tożsamości osobistej i prezentacja samego siebie nie zawsze są łatwe. Świadome wywoływanie takiego wrażenia, aby inni odbierali nas w sposób, w jaki chcemy być odbierani może stwarzać
problemy. A taka cecha przydaje się w wielu życiowych sytuacjach. Poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne komunikujemy otoczeniu kim jesteśmy, albo kim chcielibyśmy być, co umożliwia bezkonfliktowy przebieg interakcji społecznych.

CELE ZAJĘĆ:

 • zdobycie wiedzy jak pokonywać samego siebie i jak, dzięki temu, prowadzić lepsze,
  bardziej naturalne i bardziej wiarygodne prezentacje.
 • zbudowanie pewności siebie,
 • wypracowanie odpowiednich sposobów radzenia sobie ze stresem.

PROGRAM ZAJĘĆ:

 1. Podstawy autoprezentacji.
 2. Budowanie wizerunku – dress code i budowanie pewności siebie – umiejętność bycia
  sobą i budowanie spójności przekazu.
 3. Osobowość i jej typy – jak komunikować się z różnymi typami osobowości, jak
  interpretować zachowania słuchaczy.
 4. Sposoby budowania autorytetu i własnej wiarygodności.
 5. Zasady przygotowywania wystąpień publicznych
 6. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nieprzewidzianych.