Rząd PiS powinien korzystać z pomocy na rzecz walki ze skutkami pandemii

17 kwietnia 2020

„Wzywamy rząd do wykorzystania oferowanych przez Unię Europejską środków do walki ze skutkami epidemii i pomocy dla dotkniętych nią osób. Nie obrażajcie się na Unię, korzystajcie z pomocy! Tylko działając razem w sposób solidarny i skoordynowany, oraz z myślą o przyszłości, możemy zapewnić skuteczną walkę z epidemią koronawirusa. W czasach kryzysu przede wszystkim liczy się więcej Europy. Jeśli nie przezwyciężymy teraz narodowych egoizmów, Europa pokoju, wolności i stabilności jaką znamy, nie wróci” – podkreślili europosłowie delegacji PO – PSL komentując dzisiejsze głosowania Parlamentu Europejskiego.

W czasie dwudniowej sesji plenarnej, europosłowie omówili sposoby walki i skutki pandemii koronawirusa, a w serii prawnie wiążących głosowań poparli uruchomienie kolejnej transzy masowej unijnej pomocy dla państw członkowskich UE. Uzupełnia ona już udostępnione przez Komisję Europejską środki na rzecz walki ze skutkami epidemii jak 37 miliardów euro w ramach funduszy spójności na walkę ze skutkami pandemii, program SURE chroniący przed masowymi zwolnieniami o wartości 100 miliardów euro, miliard euro w ramach gwarancji budżetowej UE dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na pomoc w utrzymaniu płynności małym i średnim przedsiębiorcom czy prawie 200 milionów euro na umożliwienie badań nad wirusem i wynalezieniem szczepionki czy znaczące ułatwienia w dostępie do unijnych środków.

Europosłowie apelują także o utworzenie specjalnego funduszu solidarnościowego, w kwocie 50 miliardów euro na wsparcie służby zdrowia we wszystkich państwach członkowskich w czasie kryzysu i w okresie pokryzysowym. Wzywają też Komisję Europejską do stworzenia pakietu inwestycji służących odbudowie gospodarki po kryzysie.  To właśnie fundusz na rzecz odbudowy gospodarki będzie tematem dyskusji przywódców państw UE na najbliższym szczycie UE, 23 kwietnia. Zdaniem europosłów niezbędne do ożywienia gospodarki inwestycje powinny być finansowane ze zwiększonego budżetu UE, istniejących unijnych funduszy i instrumentów finansowych, a także z obligacji na rzecz ożywienia gospodarczego zabezpieczonych budżetem UE (tzw. recovery bonds).

“Widzieliśmy na początku kryzysu, że brak koordynacji i solidarności między poszczególnymi krajami może prowadzić do katastrofy. Widzimy też, że zbyt mały budżet unijny nie będzie w stanie sfinansować wszystkich potrzeb. Dlatego mam nadzieję, że obecny kryzys przekona kraje UE do przyjęcia bardziej ambitnego nowego wieloletniego budżetu UE” – powiedział Jan Olbrycht.

„Parlament jasno mówi, że europejska solidarność i skoordynowana aktywność są skuteczniejsze niż indywidualne działania. Silniejsza Europa stwarza więcej możliwości w dobie kryzysu i po nim” – podkreślił Andrzej Halicki.  „Pakiet pomocowy opiewa na ponad 3 miliardy euro pomocy wyłącznie dla sektora opieki zdrowotnej. Jest to konkretna, łatwa do wykorzystania pomoc dla służby zdrowia, uzupełniająca tę dla przedsiębiorców, samorządów, osób zatrudnionych i samozatrudnionych. To także dodatkowe środki dla rządów na zakup sprzętu medycznego. Cieszymy się, że pomoc jest zatwierdzana dzięki naszym głosom, a środki, które finansują działania pomocowe, pochodzą z budżetu wynegocjowanego w UE przez rząd PO i PSL. To jednak od rządu każdego z państw członkowskich zależy, czy środki te trafią do potrzebujących!  Mamy więc nadzieję, że rząd PiS wykaże dobrą wolę i w pełni wykorzysta oferowaną przez UE pomoc z korzyścią dla Polek i Polaków ” – dodał.

„Chcemy uruchomić lawinę projektów mających na celu odbudowę lokalnej gospodarki.  Rządy i regiony mają od teraz bezprecedensową możliwość użycia funduszy unijnych i wsparcia służby zdrowia i odbudowy gospodarki, bez konieczności współfinansowania projektów z budżetów krajowych” – podkreślił Krzysztof Hetman.

Posłowie zastrzegli jednocześnie, że środki podejmowane przez rządy w ramach zwalczania epidemii powinny być adekwatne do sytuacji, proporcjonalne i tymczasowe i wprowadzane z poszanowaniem praw podstawowych każdej osoby.

„Nie było i nie ma zgody na łamanie prawa i wykorzystania pandemii do budowania rządów autorytarnych. Nie chcemy, też, żeby za błędy obecnego rządu płacili Polacy i tak już ciężko dotknięci przez kryzys. To, że po raz kolejny Europa z niepokojem upomina się o prawa i godność Polaków, jest wynikiem łamania prawa w Polsce przez Jarosława Kaczyńskiego i jego podopiecznych” – podkreślili.

Źródło:https://www.eppgroup.eu/pl/jak-dzialamy/z-krajami-ue/polska/informacje/nie-obrazajcie-sie-na-ue-apel-europoslow-po-psl-do-rzadu