Rusza budowa obwodnicy Pińczowa

24 maja 2017

Nowa droga przebiegać będzie po północno-wschodniej stronie miasta Pińczów, głównie przez tereny rolne, częściowo zalesione. Budowa drogi spowoduje polepszenie stanu infrastruktury drogowej pozwalającej na poprowadzenie ruchu tranzytowego poza miastem. . Wartość zamówienia to 37.884.000,00 zł (brutto). Planowany termin zakończenia 31.10.2019 r.
Projekt „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” jest jednym z priorytetowych dla regionu.

– To historyczny moment, który jest możliwy dzięki mobilizacji, konsekwencji, zaangażowaniu władz lokalnych, samorządowców, społeczności. Dziś podpisujemy umowę, która jest jedną z 13 najważniejszych inwestycji drogowych zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego – mówił marszałek Adam Jarubas.

Droga zwiększy dostępność tego obszaru do ciągów transportowych o znaczeniu ponadlokalnym i ponadregionalnym. Dostępność infrastruktury drogowej, szczególnie stanowiącej połączenie z siecią dróg krajowych, ekspresowych, autostrad oraz z ośrodkami miejskimi w sąsiednich regionach, wpływa również na rozwój gospodarczy regionu oraz zwiększenie ruchu turystycznego.

Wykonawcą inwestycji będzie Firma TRANZIT Sp. z o.o.; Lubachowy 68; 29-130 Moskorzew. Wartość zamówienia to 37.884.000,00 zł (brutto). Planowany termin zakończenia 31.10.2019 r.