Test zbieżności poglądów

29 maja 2024

SPRAWDŹ ZBIEŻNOŚĆ SWOICH POGLĄDÓW Z MOIMI.

Sprawdź, czy Twoje poglądy są zbieżne z moimi. Wystarczy, że zaznaczysz odpowiedzi, które odzwierciedlają Twoje poglądy, a na końcu zostaną one porównane z moimi.
Uwaga: nawet jeśli Twoje stanowisko nie jest jednoznaczne i tak wybierz tylko jedną z dwóch odpowiedzi w zależności od tego, co przeważa w Twoim stanowisku.