Przemysł cementowy w Polsce-spajamy Europejski Zielony Ład

12 października 2020

Przemysł cementowy, zrzeszony w Stowarzyszeniu Producentów Cementu – obchodzącym w 2020 r. 30-lecie swojej działalności – stanowi jeden z kluczowych filarów polskiej gospodarki. Polska jest trzecim w Europie producentem cementu, a ten sektor zapewnia łączną wartość dodaną dla gospodarek lokalnych oraz sektora finansów publicznych na poziomie 3,8 miliarda złotych w skali roku. Łączny wkład sektorów cementowego i budowlanego w krajową gospodarkę̨ wynosi około 8% PKB, a uwzględniając powiazania z innymi sektorami oceniany jest na ponad 13% PKB oraz 2,1 mln miejsc pracy.

 Cement jest podstawowym materiałem budowlanym, bez którego nie powstałaby potrzebna infrastruktura drogowa czy kolejowa. Bez cementu i betonu nie można także zaspokoić potrzeb mieszkaniowych polskiego społeczeństwa. Od 2017 r. Polska jest trzecim w Europie producentem cementu (1. – Niemcy, 2. – Włochy).W 2019 r. produkcja cementu w Polsce wyniosła 18 653 tys. ton. Daje to średnie zużycie cementu na mieszkańca około 500 kg rocznie. Wcześniejsze prognozy na rok 2020 wskazywały, że zapotrzebowanie na cement powinno utrzymać́ się̨ na poziomie 19 mln ton, jednak mijający rok przyniósł światową̨ epidemię koronawirusa i obecne szacunki wynoszą̨ około 18 mln ton.

 Przemysł cementowy w Polsce to nowoczesne zakłady wyposażone w najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne dostępne dla produkcji cementu. W ostatnich latach sektor cementowy kładzie szczególny nacisk na zrównoważony rozwój, a nakłady inwestycyjne na modernizację zakładów przekraczające 10 miliardów złotych pozwoliły między innymi na ograniczenie emisji CO2 o ponad 30%. Dzięki pracom badawczym powstają kolejne innowacyjne produkty, takie jak beton pochłaniający smog, który znalazł zastosowanie m.in. w Warszawie.