Przechodzimy na „zieloną stronę mocy”

9 października 2019

Przechodzimy na „zieloną stronę mocy”😊🍀💚.Promujemy w Kielcach ekologię, działania na rzecz czystego powietrza i OZE.

WYZWANIA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI KLIMATU

CZYSTE POWIETRZE, TANI PRĄD

1.Zielona energia

Systematycznie będziemy odchodzić od węgla. Naszym celem jest 50% udział OZE w polskim miksie energetycznym do 2030 roku. Przywrócimy stałe taryfy za produkcję energii odnawialnej i obniżymy VAT do 8% na rozwiązania oparte na OZE.

2.Energetyka prosumencka

 Polacy nie mogą być zaskakiwani coraz wyższymi rachunkami za energię. Czas skończyć                                   z monopolizacją tego sektora, trzeba oddać produkcję energii w ręce Polaków. Powrót do taryf stałych dla prosumentów oraz opust do 50 kW również dla firm i przedsiębiorców. Uproszczenie rozliczeń międzysąsiedzkich w przypadku odsprzedaży energii elektrycznej przez prosumenta. Jedna stawka VAT 8% dla OZE montowanego przez osoby fizyczne, bez względu na miejsce instalacji oraz wprowadzenie taryf i rekompensat gwarantowanych dla użytkowników prywatnych.

3.Walka ze smogiem

Głównym źródłem zanieczyszczeń jest emisja z prywatnych budynków. Jeśli chcemy wygrać ze smogiem, musimy zakazać instalacji pieców i kotłów, które nie spełniają ochrony środowiska. Dofinansowanie do zakupu pieców powinno wynosić do 75% kosztów, a po spełnieniu kryterium dochodowego 100% kosztów. To inwestycja w zdrowie Polaków, która się̨ zwróci.

4. Cofnięcie ustawy antywiatrakowej

 

Umożliwimy instalowanie wiatraków przez wspólnoty mieszkańców. Powstawanie nowych elektrowni wiatrowych będzie uzależnione od zgody lokalnej społeczności.

5. Standardy nowych budynków

Standardy nowych budynków od roku 2025 będą nie gorsze niż domów pasywnych z największym pozyskiwaniem energii z zewnątrz i ograniczeniem straty ciepła. Będziemy dążyć do powstawania budynków plusenergetycznych – wytwarzających więcej energii niż pobierający.

6. Nie dla atomu

Konieczne jest przekierowanie wszystkich środków finansowych z energetyki atomowej na zwiększone inwestycje w odnawialne źródła energii, w szczególności morskie farmy wiatrowe.

7. Fotowoltaika 

Będziemy wspierać energetykę rozproszoną, prosumencką, w szczególności fotowoltaikę. Własna produkcja prądu musi się opłacać, a nadwyżki oddawane będą do sieci. Zlikwidujemy bariery administracyjne związane z przyłączami. Wprowadzimy panele fotowoltaiczne na budynkach publicznych takich jak: urzędy, szkoły czy pływalnie. Wprowadzimy system punktowania projektów budowlanych za wdrażanie rozwiązań ekologicznych przy wydawaniu pozwolenia na budowę. Za odpowiednią liczbę punktów wprowadzimy system dopłat do przyjaznego środowisku pokrycia dachowego, połączonego z instalacją paneli fotowoltaicznych.

8. Biogazownie

 Wprowadzimy rozwiązania służące powstawaniu biogazowni, w tym opartych na beztlenowej fermentacji, dzięki czemu spełniać będą one najwyższe standardy ochrony środowiska i nie będą powodowały uciążliwości zapachowej. Biogazownie będą prócz elektryczności i nawozów dostarczały ciepło do sieci ciepłowniczej, a także utylizowały odpady organiczne.

9.Budowa zbiorników retencyjnych i elektrowni wodnych

Zrealizujemy program budowy zbiorników dużej i małej retencji. Efektem będzie magazynowanie wody, co chroni przed powodziami i suszą oraz produkcja energii elektrycznej dzięki użyciu wody.