Posłowie PSL interweniują ws. dramatycznej sytuacji sektora drobiarskiego

10 czerwca 2020

Posłowie PSL interweniują ws. dramatycznej sytuacji sektora drobiarskiego

27 kwietnia, z inicjatywy posła do PE Adama Jarubasa, posłowie PSL wystosowali list do Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusza Wojciechowskiego, w którym alarmowali o pogarszającej się  sytuacji sektora drobiarskiego w Polsce i całej UE, w związku z kryzysem wywołanym epidemią COVID19.  Była to natychmiastowa reakcja na apel Izby Gospodarczej Krajowej Rady Drobiarstwa oraz liczne apele indywidualnych i zrzeszonych rolników. Przypomnijmy, że polski sektor producentów i przetwórców jest największy w Europie, a w ciągu ostatnich miesiącach jego sytuacja stała się dramatyczna.

Polska drobiarską potęgą

Polska od lat jest największym producentem drobiu w Unii Europejskiej. W 2019 roku wyprodukowano  w Polsce 3 056 000 ton drobiu, z czego poza granice naszego kraju wyeksportowano ponad połowę (50,93%), 1 556 541 ton mięsa drobiowego i jego produktów. Kraje Unii Europejskiej były odbiorcami prawie 73% wywiezionego drobiu. To liczone w miliardach przychody dla gospodarki Polski, tysiące miejsc pracy w rolnictwie i przetwórstwie. Niestety, pandemia COVID-19, spowodowała załamanie się polskiego sektora drobiarskiego. Brak zamówień z zamkniętego w całej Unii Europejskiej szeroko pojętego sektora hotelarsko gastronomicznego oraz zbiorowego żywienia (tzw. HORECA) spowodował, że od początku kwietnia polscy producenci odnotowują spadki eksportu nawet o 80%.

W liście do Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posłowie PSL, poza zwróceniem uwagi na trudną sytuację hodowców, przedstawili propozycje działań pomocowych KE, wzywając do ich niezwłocznego wdrożenia.

Komisarz Wojciechowski odpowiada na apel posłów do PE PSL ws. kryzysowej sytuacji branży drobiarskiej w związku z pandemią COVID19

9 maja br. Komisarz Wojciechowski odpowiedział na list posłów do PE PSL, zgadzając się z postawioną diagnozą i informując o działaniach, które Komisja Europejska podejmuje w tej sprawie. Komisarz Wojciechowski przyznaje, iż posłowie do PE PSL słusznie wskazują, iż podjęte przez KE wsparcie rynkowe, w ramach tzw. środków siatki bezpieczeństwa na mocy rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i ostatnich decyzji wykonawczych dotyczących szczególnie sektora mięsnego, nie objęło sektora drobiarskiego, uzasadniając, że uruchomienie tu procedur pomocowych jest prawnie bardziej wymagające. Jednocześnie Komisarz zapewnia, że Komisja Europejska będzie uważnie monitorować rozwój sytuacji na rynku.

Zaangażowanie Adama Jarubasa w pomoc drobiarzom

To nie pierwsza interwencja posła Adama Jarubasa w pomoc polskim rolnikom i producentom. Poseł Jarubas kontynuuje współpracę z sektorem drobiarskim w UE, którego polska branża jest dominującym podmiotem. Jesienią 2019 organizował m.in. spotkanie w PE w Brukseli poświęcone sytuacji i bieżącym wyzwaniom sektora w kontekście m.in. negocjowanej umowy handlowej z krajami MERCOSUR, czy ambicją klimatycznym UE w ramach Nowego Zielonego Ładu.

Opracował: Zespół ds. Analiz posła Adama Jarubasa