Polscy europosłowie popierają nadzwyczajną pomoc UE w walce z koronawirusem

26 marca 2020

„Unia Europejska przechodzi obecnie przez najpoważniejszą w swojej historii próbę: próbę solidarności między krajami członkowskimi i zarazem wytrzymałości gospodarki. Dlatego naszym priorytetem jest zdrowie i życie Europejczyków, a jednocześnie wsparcie dla wszystkich, których dotknęła trwająca epidemia”, podkreślili europosłowie delegacji PO-PSL w Parlamencie Europejskim komentując zaplanowane dziś przyjęcie pakietu nadzwyczajnych środków, w celu złagodzenia skutków epidemii koronawirusa.

Po raz pierwszy w historii Parlamentu, europosłowie głosują i debatują nad pakietem pomocowym zdalnie: ze względu na restrykcje związane z epidemią i aby przyśpieszyć uruchomienie pomocy, przyjęto specjalne środki umożliwiające im głosowanie na odległość. Decyzja o przyśpieszeniu procedury została przyjęta jednomyślnie, zdecydowaną większoscią 687 głosów.

„Dzisiejsze decyzje, które podejmuje Parlament Europejski, są obecnie najpilniejsze i możliwe do wykonania w szybkim tempie. To dopiero początek! Będziemy podejmować dodatkowe działania w walce z chorobą oraz w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii dla europejskiej gospodarki”, skomentował Jan Olbrycht, Wiceprzewodniczący Grupy EPL i główny negocjator przyszłego wieloletniego budżetu UE.

„W tej trudnej i nierównej walce z koronawirusem, Komisja Europejska jest solidarna z Polską. Parlament Europejski przyjmie pakiet finansowego wsparcia dla europejskiej gospodarki. Polska jest największym beneficjentem tego funduszu, przeznaczonego na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa i otrzyma ponad 32 mld zł” – podkreślił Andrzej Halicki, Przewodniczący delegacji.

„Wirus COVID-19 to nie tylko ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia nas wszystkich ale również dramaty milionów osób, które praktycznie z dnia na dzień straciły całkowicie źródło utrzymania. Dlatego popieramy udzielenie natychmiastowej unijnej „pierwszej pomocy” w postaci 37 mld euro. Środki będą mogły być przeznaczone między innymi na doposażenie szpitali, ale też na wsparcie płynności finansowej przedsiębiorstw czy programy zatrudnienia”, powiedział Krzysztof Hetman, współprzewodniczący delegacji PO-PSL i wiceprzewodniczący komisji rozwoju regionalnego.

Pakiet zapewnia też większą elastyczność w korzystaniu ze środków Europejskiego Funduszu Solidarności oraz wprowadza ułatwienia dla dotkniętych restrykcjami linii lotniczych.

„Cały sektor transportu, a szczególnie przemysł lotniczy stanął w obliczu bezprecedensowego kryzysu. Linie lotnicze potrzebują skutecznych rozwiązań, które zmniejszą obciążenia wynikające z obecnej sytuacji. Nowe regulacje dotyczące tzw. slotów nie tylko wspomogą sektor lotniczy, będą miały również pozytywny wpływ na środowisko. Musimy się też przy okazji zastanowić jak pomóc innym sektorom branży transportowej, które również oczekują od nas pilnych działań”, powiedział Tomasz Frankowski, poseł komisji transportu i turystyki PE, który z ramienia Grupy EPL koordynuje prace nad dokumentem proponującym ułatwienia dla sektora lotniczego.

Źródło: https://www.eppgroup.eu/pl/jak-dzialamy/z-krajami-ue/polska/informacje/europoslowie-popieraja-nadzwyczajna-pomoc-ue