Pierwsza w Polsce regionalna Szkoła Liderów ruszyła w regionie

11 maja 2017

W województwie świętokrzyskim po raz pierwszy w Polsce ruszyła regionalna Szkoła Liderów działająca na rzecz młodzieży. Program „Liderzy dla Młodzieży” został zainaugurowany 11 maja podczas konferencji „Świętokrzyskie dla młodych”. Jest on inicjatywą Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, realizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów z Warszawy. W konferencji, którą prowadzili marszałek Adam Jarubas i Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Barbara Zamożniewicz uczestniczyli młodzi ludzie z naszego regionu, którzy chcą się angażować na rzecz swoich społeczności. Byli także przedstawiciele dorosłych między innymi: samorządowcy, przedsiębiorcy, radni gmin, powiatów i Sejmiku.

Wszyscy razem pracowali w zorganizowanych grupach siedząc w kilku kręgach. Rozmawiali, dyskutowali i mieli wspólny cel: zdobycie nowej motywacji do działania na rzecz świętokrzyskiej młodzieży. Podczas spotkania zaprezentowano “Program Świętokrzyskie dla Młodych”, który ma zainspirować uczestników do współpracy i tworzenia wspólnych projektów.
– Jestem bardzo szczęśliwa, że dziś zaczynamy program „Liderzy dla Młodzieży” w województwie świętokrzyskim. Program wspierania dorosłych. Będziemy pracować liderami, którzy pracują na rzecz młodzieży i tworzą im warunki do działania. Wszystko po to, żeby młodzi mieli narzędzia i wsparcie, dialog, konfrontację, żeby byli z nami w relacji i żeby czuli, że inni czekają na ich aktywność – mówiła Katarzyna Czayka-Chełmińska, wiceprezes Fundacji Szkoła Liderów.

Uczestnicy na konferencji pracowali w kilku grupach. Każda miała inny cel: wzmocnienie potencjału organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą, podniesienie kompetencji liderów młodzieżowych, oraz podniesienie jakości pracy osób dorosłych z młodzieżą oraz osób pracujących na rzecz młodzieży.

Wśród uczestników była Karlina Mazurczak, która jest sołtysem Niestachowa, w gminie Daleszyce: – Lubię łamać stereotypy. Bycie sołtysem to dla mnie świetna okazja do sprawdzenia się oraz inicjowania równych aktywności na terenie sołectwa i gminy. Jedną z nich jest założenie Koła Gospodyń Wiejskich, w których mama przekrój wiekowy 18 – 80 lat. Wymieniamy doświadczenia i organizujemy wiele wydarzeń, które cieszą się popularnością wśród mieszkańców – mówiła Karolina Mazurczak, której celem i marzeniem jest powstanie młodzieżowej rady sołeckiej.

Po dyskusji w grupach zaprezentowano dobre praktyki stosowane w regionie: współpracę Stowarzyszenia Kalejdoskop z Gminną Biblioteką Publiczną w Pierzchnicy w zakresie prowadzenia Świetlic Aktywator, współpracę między ZHP a miastem Kielce w zakresie prowadzenia instytucji kultury, współpracę między Camposferą a gminą Sędziszów w zakresie aktywności na rzecz mieszkańców gminy.

Konferencja miała na celu także zintegrowanie ludzi z różnych sektorów i instytucji, którzy działają na rzecz młodzieży w regionie, wypromowanie dobrych praktyk współpracy między samorządem a młodzieżą i organizacjami młodzieżowymi.

– To pierwszy regionalny projekt Szkoły Liderów w Polsce. Program wspiera tych, którzy pracują z młodzieżą. Spośród 31 zgłoszeń wybraliśmy 18 osób, które będą miały wsparcie doświadczonych tutorów – mówił marszałek Adam Jarubas.

Założenia programu „Liderzy dla Młodzieży” realizowanego w województwie świętokrzyskim:

Po rekrutacji w programie udział weźmie 18 uczestników – osób bardzo zaangażowanych w rozwój województwa świętokrzyskiego, są to m.in. miejscy aktywiści jak Barbara Biskup znana m.in. z organizacji happeningów One Billion Rising w Kielcach, liderzy lokalnych organizacji pozarządowych jak np. Izabela Kisiel – prezeska Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus oraz nauczyciele jak np. Pani Liliana Jabłko, która od kilkunastu lat animuje działalność samorządów uczniowskich w Starachowicach.

Każdy z uczestników przejdzie zaawansowany kurs przywództwa lokalnego, wzmocni swoje kompetencje kierowania zespołem i wprowadzania zmian. Sprawdzi swój indywidualny potencjał liderski i zastanowi się, jak w pełni go wykorzystać w pracy nad rozwojem młodzieży w regionie. Przez 5 miesięcy grupa stworzy zespół, który wspólnie będzie się uczył, aby odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania młodych ludzi z regionu. W tym procesie każdego uczestnika będzie wspierał doświadczony tutor, lub tutorka. Zespół tutorski liczy 7 osób. Tutorami zostali nieco bardziej doświadczeni świętokrzyscy liderzy, wśród nich m.in. Tomasz Rejmer- komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej, Michał Braun- członek zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach czy Katarzyna Cukierska- prezeska stowarzyszenia PISK w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na zaproszenie Marszałka Adama Jarubasa do prac przy tej inicjatywie włączyli się także znane osoby z różnych środowisk, których łączy pasja działania i idea wsparcia rozwoju świętokrzyskich liderów społecznych. Ponad 10 osób z bardzo różnych środowisk stworzy społeczną Radę Programową. Zaproszenie przyjęli m.in. Sławomir Kopacz- wójt gminy Bieliny, Anna Frańczak z Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu i Jarosław Kuba- dyrektor Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów “Bałt”. Głównym celem rady jest opracowanie sposobu na kontynuację Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Liderów w przyszłości.

Wszystkie koszty uczestnictwa liderów w Świętokrzyskim Programie Rozwoju Liderów pokrywa samorząd województwa świętokrzyskiego.