Otwarcie nadzwyczajnej kwietniowej sesji plenarnej poświęconej sposobom walki z COVID-19

16 kwietnia 2020

Prezydent Sassoli złożył kondolencje rodzinom ofiar COVID-19 oraz podziękował pracownikom służby zdrowia i zaangażowanym obywatelom.

Dziękując tym wszystkim, którzy się poświęcają, prezydent Sassoli powiedział: „Człowieczeństwo naszych obywateli jest naszym największym dobrem.” „Praca służby zdrowia, która jest w tej walce na pierwszej linii, zasługuje na nasze wsparcie, podziw i wdzięczność”, dodał Przewodniczący.

David Sassoli podziękował wszystkim pracującym, w tym rolnikom i rybakom, ekspertom w dziedzinie telekomunikacji i kasjerom z supermarketów, którzy wykazują się dużą dyscypliną i poczuciem odpowiedzialności. A także wszystkim obywatelom przestrzegającym środków zapobiegawczych, robiącym zakupy dla osób starszych i opiekującym się najsłabszymi.

Parlament umożliwił władzom w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu wykorzystanie swoich pomieszczeń do działań związanych z sytuacjami kryzysowymi. „Jesteśmy winni miastom, które nas goszczą, dług wdzięczności”, dodał Przewodniczący.

Dziękując posłom i pracownikom PE za dostosowanie się do nowych sposobów pracy, Przewodniczący podkreślił, że demokracja nadal funkcjonuje. Instytucje UE są w pełni zaangażowane w zaspokajanie potrzeb obywateli i państw członkowskich, w czasie tego kryzysu i po jego zakończeniu, przyczyniając się do globalnych działań w odpowiedzi na zagrożenie koronawirusem.

UE działa na rzecz wspierania systemów opieki zdrowotnej i dostępności podstawowych produktów medycznych, wspierania badań naukowych, pomocy w utrzymaniu miejsc pracy oraz wspierania rodzin i osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, a także udzielania pomocy rolnikom, rybakom i przedsiębiorstwom.

Posłowie przedyskutują i zagłosują nad rezolucją w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz zwalczania pandemii i jej skutków, w tym w sprawie uporządkowanych strategii wyjścia z zamknięcia.

Żródło: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200415IPR77112/otwarcie-nadzwyczajnej-kwietniowej-sesji-plenarnejhttps://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200415IPR77112/otwarcie-nadzwyczajnej-kwietniowej-sesji-plenarnej