O patriotyzmie i pięknie krainy pińczowskiej w rozmowach z Panią Teresą

23 marca 2018