Młodzi słyszą Więcej!

6 października 2020

„Dzisiaj musimy wziąć odpowiedzialność za naszą wspólną przyszłość i przyszłość naszych dzieci. A decyzje musimy podjąć w szczególnie trudnym dla Europy czasie bezprecednowego kryzysu ekonomicznego i pandemii zagrażającej naszemu zdrowiu i życiu.

O działanie apelują do nas młodzi ludzie. Ci do których będzie należała przyszłość. I to działanie jesteśmy im winni.

Popieramy dzisiaj najbardziej ambitny na świecie plan walki ze zmianami klimatycznymi, znacząco redukując emisje tu i teraz. Robimy to dbając o gospodarkę, o miejsca pracy.

Na naszych oczach równolegle do walki ze zmianami klimatu odbywa się ogólnoświatowa, a nie tylko europejska, rewolucja przemysłowa. Żeby nie zostać w tyle, dzisiaj musimy budować miejsca pracy przyszłości. A równocześnie musimy dbać by nikt nie pozostał z tyłu, sam, bez wsparcia. Stąd konieczne jest stworzenie skutecznych mechanizmów sprawiedliwej transformacji.

Głosujemy dziś nad Prawem Klimatycznym, które mówi o celach jakie chcemy osiągnąć. Ale nie możemy zapomnieć że jest to tylko część Europejskiego Zielonego Ładu, który musi stać się kołem zamachowym naszej gospodarki.”