Milionowe inwestycje zmieniają Busko-Zdrój

17 października 2018

Rekordowa dotacja – prawie 24 miliony złotych trafi na rozbudowę Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” w Busku-Zdroju! We wtorek podpisaliśmy umowę na dofinansowanie tej inwestycji. Tego samego dnia zawarta też została preumowa na realizację projektu, mającego na celu ochronę, zagospodarowanie i modernizację wizytówki Buska – Parku Zdrojowego. Łączna wartość obu umów to 43 miliony złotych!

Nie da się oddzielić rozwoju Buska-Zdroju od rozwoju Uzdrowiska i te dwie inwestycje będą się wzajemnie uzupełniać. Pierwsza, pod nazwą „Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego Krystyna służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia”, warta ponad 25 milionów złotych, zakłada dobudowanie dwóch kondygnacji budynku numer 1 oraz jednej w budynku numer 2, oprócz tego między innymi wyremontowane i zmodernizowane będą istniejące pomieszczenia lecznicy. Zakupiony zostanie także nowoczesny sprzęt medyczny. W planach jest przeniesienie na dwie ostatnie kondygnacje oddziału kardiologii wraz z salą intensywnej opieki kardiologicznej, z zapleczem medycznym i socjalnym. Dzięki tym zmianom poprawie ulegnie jakość, jak również zwiększy się liczba świadczonych usług w zakresie leczenie chorób układu krążenia.

Pamiętam czasy, kiedy ważyła się przyszłość buskiego Uzdrowiska. Wtedy były brane pod uwagę różne scenariusze. Jeden z nich zakładał także prywatyzację. Ale wtedy odezwał się bardzo silny głos pracowników, związków zawodowych, który spowodował, że ówczesny rząd nie poszedł tą drogą. Wystąpiliśmy z wnioskiem komunalizacyjnym, z czego się bardzo cieszę. Uzdrowisko jest w dalszym ciągu w rękach publicznych, bo jest dobrem, srebrem rodowym buskiej ziemi, i tak powinno zostać. Raz jeszcze podkreślę, że stało się tak, ponieważ była silna inicjatywa pracowników. Ta determinacja wsparła nas w czynionych staraniach.

Udało nam się skomercjalizować Uzdrowisko, choć były różne opinie. Niektórzy twierdzili, że nie warto Samorządowi dawać takiego dobra, bo Samorząd ma inne wydatki, na przykład szpitale, które trzeba finansować. Ale z dzisiejszej perspektywy patrząc na to, co się dzieje w Uzdrowisku, na bieżące czy planowane inwestycje, mam przekonanie, że to był dobry krok. Zresztą także w działalności Samorządu Województwa branża uzdrowiskowa, profilaktyka, działalność SPA ma kluczowe znaczenie, jest jedną z czterech podstawowych obszarów.

Uzdrowisko Busko-Zdrój zmienia się na naszych oczach. Nie tak dawno podpisywaliśmy przecież umowę na zagospodarowanie budynku Wieży Ciśnień.

Ale pięknieje samo miasto. Za sprawą kolejnego, wartego prawie 18 milionów złotych, projektu zmieni się wizytówka Buska-Zdroju, czyli Park Zdrojowy. Przejdzie on gruntowną modernizację.

Cieszy, że u podstaw tych wszystkich działań są ludzie, którzy zabiegają, by ich mała ojczyzna zmieniała się, stawała się bezpieczniejsza. Tak też było z inwestycją, której realizację kilka dni temu oglądałem. Tym razem starania radnego Sejmiku Wojewódzkiego, pana Mieczysława Sasa doprowadziły do tego, że budowana jest obwodnica Zbludowic, będąca de facto też obwodnicą Buska-Zdroju. Współpraca między jednostkami samorządowymi przynosi efekty.

Życzę, by miasto i Uzdrowisko nieustająco się rozwijały. Busko-Zdrój ma silną markę, jako miejscowość uzdrowiskowa, do której warto przyjechać po zdrowie i wypoczynek. Silnym brandem jest też samo Uzdrowisko Busko-Zdrój. Ale pozytywnym urozmaiceniem byłoby, gdyby pojawiały się nowe firmy, podmioty uzupełniające ofertę. Zyskaliby na tym wszyscy, bo przypływ unosi wszystkie łodzie.