Lawina bieg od tego zmienia…

21 stycznia 2020

Nie milkną echa debaty w parlamencie europejskim o stanie praworządności na Węgrzech i w Polsce. Uważam, że do takiej debaty nie powinno dojść. Inicjowana przez grupę socjalistów odbyła się jednak dlatego, że PiS w bezprecedensowy sposób łamie w Polsce zasady demokracji i państwa prawa. W cywilizowanych krajach trójpodział władz, niezawisłość i niezależność sądownictwa są filarem ustrojowym.  Jarosław Kaczyński przyznał kiedyś, że ostatnią barykadą jaka uniemożliwia mu „przebudowę” państwa jest sądownictwo. To tłumaczy motywacje tzw. „ustawy kagańcowej” podporządkowującej sędziów rządzącym. PiS w brutalny sposób próbuje zastraszyć i podporządkować sobie sędziów i prokuratorów. Na stronach internetowych stowarzyszeń prawniczych w Polsce możemy już przeczytać o wielu przypadkach nękania nieposłusznych sędziów i prokuratorów karami dyscyplinarnymi ( degradacje, przeniesienia z dnia na dzień do innych delegatur oddalonych o kilkaset kilometrów).

Poprzez represje wobec sędziów nie godzących się na podporządkowanie rządzącym, PiS łamie również zasady, które nasz kraj przyjął przystępując do UE.

Jako europosłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego zdecydowanie wypowiadamy się przeciwko „ustawie kagańcowej”, która była głównym powodem zgłoszonej rezolucji. Parlament Europejski zaapelował w niej do Rady Europejskiej, aby stworzyć mechanizm monitorujący stan praworządności we wszystkich państwach UEprzewidujący coroczny niezależny, oparty na dowodach i niedyskryminacyjny przegląd oceniający na równych prawach, przestrzeganie przez wszystkie państwa UE wartości art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej”.

Musimy mieć świadomość, że działania jakie podejmuje PIS są pierwszym etapem do wyprowadzenia Polski ze strefy bezpieczeństwa jaką jest Unia Europejska. Posłowie, którzy zagłosowali za rezolucją zostali okrzyknięci zdrajcami narodu. Ale jeśli już nawet używać tak ostrej retoryki, to zdrajcą Polski i zdrajcą polskiej racji stanu są Ci, którzy swoim nieodpowiedzialnym, cynicznym, ale świadomym postępowaniem rujnują wizerunek, reputację oraz system funkcjonowania przyjęty w cywilizowanych państwach Europy i świata.

Z całą mocą podkreślam, że w głosowaniach dotyczących ewentualnych sankcji wobec Polski, posłowie PSL zawsze głosowali przeciw. Uważamy, że polski rolnik, przedsiębiorca czy samorządowiec, nie może być karany za działania obecnego obozu rządzącego. Tak było i w tym przypadku. Zawsze głośno i stanowczo artykułowaliśmy nasze stanowisko w tym względzie. Jeśli dziś nie sprzeciwimy się niszczącym działaniom prowadzonym przez PiS, jutro możemy nie mieć już okazji wypowiedzieć się w tej sprawie. Bo jak pisał Czesław Miłosz: „ lawina bieg od tego zmienia po jakich toczy się kamieniach…, możesz, więc wpłyń na bieg lawiny”.

Rządzący Polską chcą podporządkować sobie wymiar sprawiedliwości i sędziów, jutro to samo będzie dotyczyło mediów, pojutrze samorządów a następnie może to dotyczyć każdego z nas.

Dobitnie pokazuje to przykład  Sebastiana K. z Oświęcimia , który miał to nieszczęście, że stanął na drodze kolumny rządowej Beaty Szydło. Przesłuchiwany kilkunastokrotnie, przetrzymywany przez długie godziny w postępowaniu, w którym dowody z miejsca zdarzenia zaginęły w prokuraturze ( zapisy z monitoringu i kamer samochodów rządowych). Niestety z równą determinacją prokuratura nie podjęła działań w słynnej aferze PiS „dwóch wież”. Oskarżony o przekazanie koperty z 50 tys. zł J. Kaczyński nie został dotąd przesłuchany nawet w charakterze świadka. Gdyby chodziło o kogoś innego z pewnością stosowne służby odwiedziłyby go o szóstej rano w prywatnym mieszkaniu.

Jako reprezentanci PSL w PE mamy świadomość jak ta sprawa jest przedstawiana w Polsce i jaki jest stosunek polskiego społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości. Należy podkreślić, że ta rezolucja nie jest  skierowana przeciwko Polsce, ale przeciwko działaniom PiS. Popierając tę rezolucję, wyraziliśmy tylko i wyłącznie troskę o losy naszego kraju i dezaprobatę wobec niszczącej i szkodliwej działalności PiS. Na gruncie krajowym to z inicjatywy Wicemarszałka Sejmu z PSL Piotra Zgorzelskiego odbył się okrągły stół w sprawie praworządności w naszym kraju. Wzięli w nim udział eksperci, naukowcy i politycy wszystkich opcji parlamentarnych z wyjątkiem PiS. Ignorując tę debatę obnażyli prawdziwe intencje swej formacji, która nie chce z nikim rozmawiać i „idzie na rympał” w destrukcji ustroju państwa.

Poza wszelkim sporem jest to, ze polski wymiar sprawiedliwości należy reformować i usprawniać. Niestety statystyki pokazują, że pod rządami PIS dzieje się coś zupełnie odwrotnego: średni czas rozpatrywania spraw wydłużył się o ponad miesiąc. Z tym m.in. związany jest nasz postulat wprowadzenia sędziów pokoju dla łatwiejszych spraw, których jest najwiecej.

Na zagrożenia związane z osłabianiem instytucji państwa, zwrócili też uwagę kongresmeni z USA pisząc list do Prezydenta A. Dudy: „ Wejście tego prawa w życie stanowić będzie znaczący krok w tył w historycznym przywództwie Polski w reformach demokratycznych w Europie. Erozja zasad demokracji niweczyć będzie wielki postęp, jaki przez dekady uczyniła Polska, budując nowoczesne, demokratyczne państwo. Chcielibyśmy widzieć, jak tętniąca życiem polska demokracja rozwija się dla dobra polskiego społeczeństwa i dla dobra Europy. Siła Polski – tak jak i siła Ameryki – jest jednak oparta na szacunku dla instytucji i wartości demokratycznych. Dlatego – jako przyjaciele Polski – wzywamy Pana do odrzucenia tej ustawy”.

Niestety PiS i prezydent Duda prowadzą niebezpieczną politykę dla naszego bezpieczeństwa. W czasach wysokiego zagrożenia wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie, w czasach narastającej polityki rewizjonizmu w wykonaniu Putina i jego agresywnej polityki – powinniśmy zacieśniać nasze relacje w Unii Europejskiej, a nie – poprzez chęć zawłaszczenia przez PiS sądy – stawiać pod znakiem zapytania naszą obecność w Unii a co najmniej powodować, że inne kraje przestają nam ufać. Polska bezpieczna to Polska demokratyczna w zjednoczonej unii i w sojuszu NATO. Polityka Dudy i PiS prowadzi do osamotnienia Polski w Europie a to jest igranie naszym bezpieczeństwem.