Konwencja Programowa Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej w Sandomierzu

7 września 2019

„Państwa nie buduje się na rok, dwa lub dziesięć, lecz na setki lat”. – I dlatego budować je należy nie tylko dla siebie, ale dla przyszłych pokoleń. To jest credo Wincentego Witosa, to jest przesłanie, które jest w naszym programie. Programie, który łączy Polaków, łączy Polskę, buduje wspólnotę, dba o każdego. Jest dla wszystkich, nie dla wybranych!

„Łączymy Polaków, tak jak połączyliśmy nasze siły”

Łączymy Polaków, tak jak połączyliśmy nasze siły. Przychodząc z różnych stron z różnymi doświadczeniami, z różnymi pomysłami, z różnymi przeżyciami w swoim życiu zawodowym, osobistym w działalności społecznej i politycznej.

– Ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy zgodzili się na nasz program, na wartości, na idee. Nie przeciwko komuś – jeszcze raz to powtarzamy – tylko za czymś, za silną Polską, bo taką Polskę chcemy tworzyć. Chcemy połączyć Polaków, odbudować wspólnotę przywrócić braterstwo, budować silną bezpieczną i dostatnią Rzeczpospolitą.

Władysław Kosiniak-Kamysz