Koalicja Polska – łączymy Polaków. PROGRAM!

8 września 2019

Koalicja Polska – łączymy Polaków

Vs.

Rzeczpospolita wspólna sprawa

Vs.

Łączy nas Polska

Vs.

Polska przyszłych pokoleń

 

 

„ Chodzi o to, że państwa nie buduje się na rok, dwa lub dziesięć, lecz na setki lat i dlatego budować je należy nie tylko dla siebie, lecz także dla przyszłych pokoleń.”

Wincenty Witos

 

 

Będąc spadkobiercami 125 letniej tradycji,  kierując się myślą Wincentego Witosa, jesteśmy przekonani, że Polska potrzebuje współdziałania różnych środowisk na rzecz dobrej przyszłości naszych dzieci i wnuków. Naszym obowiązkiem jest zbudowanie Polski lepszej niż ta, w której dziś żyjemy. Dlatego wierni naszym ideałom, oddani tradycji, ale też myśląc o przyszłości, opracowaliśmy nowoczesny program, który zaowocuje dynamicznym rozwojem naszej gospodarki, dzięki czemu obecne programy społeczne będą kontynuowane, a dodatkowo wprowadzimy emeryturę bez podatku                     i dobrowolny ZUS dla przedsiębiorcy. Zapewnimy też dostępną służbę zdrowia, zadbamy o czyste powietrze i zdrową, tradycyjną żywność.

 

W poczuciu odpowiedzialności za naszą Ojczyznę, zdecydowaliśmy się do tych wyborów iść zjednoczeni pod hasłem Koalicji Polskiej ze stowarzyszeniem Pawła Kukiza, z Unią Europejskich Demokratów, przedsiębiorcami, rolnikami wszystkimi ludźmi dobrej woli, którym bliska jest idea Polski sprawiedliwej, braterskiej, dynamicznie się rozwijającej i nowoczesnej.  Polska musi być krajem, w którym najważniejszy głos należy do obywateli, a nie do partii politycznych, dlatego w naszym programie ważną rolę odgrywają projekty pro obywatelskie.

 

 

Naszym celem jest Polska, w której, najważniejszy jest szacunek dla drugiego człowieka, w której nikt nie czuje się dyskryminowany, a głos każdego Polaka jest słyszany i słuchany. Polska bez obrażania, wytykania palcem czy dzielenia na dobrych i złych, w której każdy może żyć godnie.

 

 

Połączyła nas Polska, Polska dla wszystkich jej obywateli, nie tylko dla wybranych. Polska w której chce się żyć. 

I RZECZPOSPOLITA OBYWATELSKA

 

Polska musi być krajem, w którym najważniejszy głos należy do obywateli, a nie do liderów partii politycznych. Chcemy wzmocnić rolę wyborców w kontroli władz i zwiększyć ich wpływ na sprawy publiczne. 

 

 1. Mieszany system wyborczy

Obecnie obowiązująca ordynacja wyborcza sprawia, że władza zwierzchnia należy w Polsce nie do narodu, lecz do szefów największych partii politycznych. Żeby naród odzyskał kontrolę nad swoimi przedstawicielami chcemy wprowadzić ordynację mieszaną, w której co najmniej połowa mandatów poselskich będzie wyłaniana w jednomandatowych okręgach wyborczych. Dzięki JOW-om posłowie będą zależni przede wszystkim od swoich wyborców, a nie od kaprysu szefa partii. To zmieni logikę funkcjonowania partii, które staną się podmiotami bardziej demokratycznymi. Posłowie, aby zapewnić sobie wybór będą musieli bardzo uważnie wsłuchiwać się w głos swoich wyborców.

 

 1. Dzień referendalny

 

Ustanowimy jeden stały dzień w roku, w którym byłyby przeprowadzane referenda dotyczące spraw ważnych dla obywateli, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Referendum to najbardziej demokratyczne narzędzie kontroli społecznej oraz wpływu obywateli na władze. To wielka szansa na aktywizację społeczeństwa, które brałoby udział we współdecydowaniu o ważnych sprawach nie tylko raz na kilka lat, przy okazji wyborów. Dzień referendalny byłby okazją, przy której obywatele mogliby pokazać rządzącym żółtą lub czerwoną kartkę. W ten sposób zwiększyłaby się odpowiedzialność polityków sprawujących funkcje publiczne. To wreszcie szansa na uzdrowienie debaty publicznej.

 

 1. Głosowanie przez Internet

W niemal każdych wyborach blisko połowa uprawnionych do głosowania nie korzysta ze swojego prawa i zostaje w domach. Dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych, to bardzo niekorzystna tendencja. Dlatego proponujemy wprowadzenie możliwości głosowania przez Internet. Kilka państw umożliwia już taką formę głosowania – m.in. Estonia i Szwajcaria. Frekwencja uległaby zwiększeniu, przede wszystkim wśród ludzi młodych. Polonia i osoby niepełnosprawne wreszcie mogliby uczestniczyć w wyborach bez konieczności pokonywania zbędnych barier.

 

 1. Dekoncentracja administracji

Większość urzędów centralnych zlokalizowanych jest na terenie Warszawy, i tylko tam zapadają kluczowe decyzje. Takie rozmieszczenie instytucji sprawia, że funkcjonują one w oderwaniu od realiów                         i problemów reszty kraju. Koncentracja urzędów centralnych tylko w stolicy jest niekorzystna                     z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, jak i zrównoważonego rozwoju całego kraju. Powoduje osłabienie aktywności obywatelskiej i gospodarczej. Wszystkie nowe instytucje, jeśli to możliwe,  powinny mieć siedzibę poza Warszawą. Dekoncentracja administracji publicznej, czyli rozproszenie instytucji publicznej w różnych miastach spowoduje również dodatkowy impuls do rozwoju regionów.

 

 1. Wymiar sprawiedliwości

Wymiana prezesów sądów i demontaż najważniejszych instytucji wymiaru sprawiedliwości to żadna reforma. Polacy oczekują rzeczywistych zmian w sądownictwie, dlatego doprowadzimy do skrócenia postępowań sądowych i obniżenia kosztów, które ponoszą wszyscy szukający sprawiedliwości w sądzie. Pomogą w tym z pewnością Sędziowie Pokoju, którzy będą wybierani w lokalnych społecznościach i zajmą się rozstrzyganiem drobnych sporów sądowych. Jednym z pierwszych projektów ustaw, jakie złożymy w nowej kadencji parlamentarnej, będzie projekt ustawy o obniżeniu kosztów sądowych w sprawach cywilnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi i w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 1. Powszechne wybory: Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, Krajowej Rady Sądownictwa

W obecnej praktyce ustrojowej instytucje Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego oraz Krajowej Rady Sądownictwa są silnie upartyjnione. Prokuratorem Generalnym jest obecnie minister sprawiedliwości, czyli czynny polityk, co siłą rzeczy powoduje brak niezależności. Proponujemy powszechne wybory Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego oraz członków Krajowej Rady Sądownictwa. Wzmocni to mandat demokratyczny tych instytucji, przybliży ich działanie obywatelom oraz zapewni ich niezależność od polityków.

 

 1. Możliwość odwołania posła

Gdy w trakcie kadencji poseł dopuszcza się przestępstw, nadużywa swojej funkcji lub sprzeniewierza się obietnicom, które złożył swoim wyborcom, obywatele nie mają żadnego narzędzia, żeby wpłynąć na swojego przedstawiciela. Chcemy to zmienić i wprowadzić możliwość odwołania posła. Po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów, odbyłoby się referendum, w którym obywatele z danego okręgu wyborczego zdecydowaliby, czy dany poseł powinien nadal sprawować swój mandat.

 

 1. Wyeliminowanie z życia publicznego skazanych za korupcję

Polska od lat zmaga się z problemem korupcji oraz brakiem należytej transparentności w życiu publicznym. Naszą sceną polityczną niemal każdego roku  wstrząsają  afery  związane  z przestępstwami korupcyjnymi, także z udziałem polityków lub politycznych nominatów. Osoby skazane za korupcję powinny mieć zakaz obejmowania funkcji w instytucjach publicznych, spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach komunalnych. Osoby skazane za przestępstwa korupcyjne będą pozbawiane biernego prawa wyborczego – nie będą mogły kandydować w wyborach do parlamentu lub samorządu. Ponadto, wobec takich osób będzie można orzec zakaz dożywotniego ubiegania się o zamówienia publiczne.

 

II RODZINA I POLITYKA SPOŁECZNA

 

 

DOBRY START DLA MŁODYCH

 

 1. Program „Własny kąt”

 

Dostęp do własnego lokum to dziś olbrzymi problem dla polskich rodzin. Wiele z nich nie stać na zaciągnięcie kredytu na ten cel. Dlatego wprowadzimy program wsparcia zakupów                  i budowy domów i mieszkań dla młodych małżeństw. Budżet państwa sfinansuje częściowo odsetki od kredytu na zakup mieszkania i budowę domu.

 

 1. Praca dla młodych

 

Z programu skorzystają absolwenci szkół zawodowych, liceów i szkół wyższych, którzy nie ukończyli 26 lat. Budżet państwa pokryje koszt składek leżących po stronie  pracodawcy, związanych                         z zatrudnieniem absolwenta na umowę o pracę.

 

 1. 50 000 zł dotacji na start

 

Dobre pomysły nie mogą czekać. Dziś młodzi, rozpoczynający działalność przedsiębiorcy korzystają z dotacji z Urzędu Pracy, która wynosi około 20 000 zł. Dla wielu to zbyt niska kwota. Proponujemy podniesienie kwoty bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności i stworzenie miejsca pracy do 50 000 zł.

 

 1. Ziemia za złotówkę dla młodych rodzin

 

 

Dla rodzin, które chcą osiedlić się poza miastem przygotowaliśmy program „Ziemia dla młodych”. Dzięki niemu osoby do 35. roku życia będą mogły nabywać za symboliczną złotówkę działkę budowlaną z zasobów państwowych lub samorządowych. Wraz z działką uzyskają pozwolenie na budowę i projekt budowlany domu energooszczędnego.

 

 

UŁATWIENIA DLA RODZIN

 

 1. Utrzymanie 500+

 

Jako jedyna formacja polityczna od początku wspieraliśmy program 500+. Pierwsi zaproponowaliśmy rozszerzenie programu na każde dziecko. Gwarantujemy utrzymanie tej formy wsparcia dla rodzin.

 

 1. Bezpłatne żłobki i kluby malucha

 

Wszyscy rodzice powinni mieć wybór, czy po urodzeniu dziecka chcą zostać w domu, czy wrócić do pracy. W pierwszym roku życia dziecka to proste, bo wprowadziliśmy roczne urlopy rodzicielskie. A co później? We współpracy z samorządami będziemy dążyć do podwojenia liczby żłobków i klubów dziecięcych.

 

 1. Godzina dla Rodziny

 

 

Polacy należą do najbardziej zapracowanych narodów na świecie. Szczególnie uderza to w najmłodsze dzieci, bo rodzice mają dla nich coraz mniej czasu. Skrócimy o godzinę czas pracy rodzicom dzieci do 10. roku życia. Taką możliwość mają już dziś matki karmiące maluchy. Rozszerzymy ją również na rodziców, którzy odwożą dzieci do przedszkola czy do szkoły.

 

 1. Łatwy powrót do pracy

 

 

Umożliwimy matkom i ojcom łączenie pracy z opieką nad dzieckiem w pierwszych latach życia. Prawnie zagwarantujemy jednemu z rodziców możliwość pracy na pół etatu po urlopie rodzicielskim przez 12 miesięcy. Przez ten czas otrzymywać będą dodatkowo 1 tys. zł miesięcznie niezależnie od formy zatrudnienia

 

POLSKA PRZYJAZNA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

 

 1. 1000 zł dla dzieci i 500 zł dla dorosłych osób niepełnosprawnych bez progu dochodowego

 

Wprowadzimy dodatek na rehabilitację w wysokości 500 zł dla wszystkich osób niepełnosprawnych, bez progu dochodowego. Podwyższymy świadczenie wychowawcze przysługujące rodzicom dzieci niepełnosprawnych do wysokości 1000 zł.

 

 1. Zmiana zasad orzecznictwa

 

Potrzebna jest zmiana zasad orzecznictwa o niepełnosprawności. Jego celem powinna być               w pierwszym rzędzie pomoc osobie niepełnosprawnej w wyborze formy aktywności adekwatnej do stwierdzonej niepełnosprawności, a nie tylko określenie cechy i stopnia niepełnosprawności.

 

 1. Premia za aktywność zawodową

 

Pomoc finansowa powinna być przyznana także samej osobie niepełnosprawnej w formie premii za aktywność zawodową, zwiększającej wynagrodzenie od pracodawcy lub jako dodatek do samodzielnej działalności gospodarczej.

 

 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Osoba niepełnosprawna musi poczuć, że jest potrzebna. Oprócz środków przekazywanych dzisiaj na PFRON, pracodawcy powinni także inwestować w staże i rozwój zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Pomocne w tym zakresie będą również programy edukacyjne realizowane w szkołach.

 

 1. Wsparcie skierowane do opiekunów osób niepełnosprawnych

 

Oprócz świadczeń dla osób, które zrezygnowały z aktywności zawodowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnymi, wprowadzimy dodatkowo zwrot kosztów usług, zarówno dla osoby niepełnosprawnej, jak i dla opiekuna. Ułatwi to tym opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy nie zrezygnowali z aktywności zawodowej znalezienie indywidualnej równowagi pomiędzy opieką, a własną pracą, a także przyczyni się do rozbudowy sektora usług dla osób niepełnosprawnych.

 

 1. Likwidacja barier

Wdrożymy wieloletni program poprawy dostępności z określeniem 3 kategorii obiektów. Dotyczy to budynków użyteczności publicznej, infrastruktury komunikacyjnej oraz treści cyfrowych udostępnianych przez instytucje państwa i samorządy.

 

SOLIDARNOŚĆ MIĘDZYPOKOLENIOWA

 

 1. Emerytura bez podatku czyli więcej w portfelu

 

To, co dziś zabiera państwo – podatek od emerytury – musi zostać w kieszeni emeryta. Skończymy z zabieraniem emerytom pieniędzy, na które pracowali przez całe życie i które były już opodatkowane. Emerytura bez podatku to wyraz solidarności międzypokoleniowej. Większość seniorów żyła i pracowała w systemie, który nie pozwalał zapracować im na dostatnią, spokojną jesień życia. Wprowadzenie projektu spowoduje pozostawienie średnio 250 złotych więcej co miesiąc w portfelu seniora. Oznaczać to będzie około 3.000 złotych rocznie więcej. Dla porównania „trzynasta emerytura” wynosiła jedynie 888 zł.

 

 1. Ogólnopolska Karta Seniora

 

 

Wprowadzimy Ogólnopolską Kartę Seniora dla wszystkich osób, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny. Seniorzy będą mogli korzystać ze zniżek na zasadach przewidzianych                                           w Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny, którą już wprowadziliśmy w 2014 r. Zniżki będą dostępne zarówno w podmiotach podległych państwu, samorządom jak i u przedsiębiorców. Pozwoli to seniorom zaoszczędzić pieniądze podczas zakupów w sklepach, wyrabianiu dokumentów czy wyjść do teatru lub kina.

 

 1. Dom seniora w każdej gminie

 

Rozwiniemy wprowadzony przez nas program SENIOR WIGOR, który stwarza przestrzeń dla seniorów do spotkań towarzyskich, warsztatów kulinarnych, działalności społecznej, budowania więzi międzypokoleniowych. Także do opieki terapeutycznej i rehabilitacji. Zagwarantujemy seniorom w każdej gminie profesjonalną opiekę – fizjoterapeuty, pielęgniarki, ratownika medycznego i psychologa.

 

 1. Rady Seniorów w gminach, powiatach i województwach

 

 

Proponujemy o tworzenie Rad Seniorów na wszystkich szczeblach samorządu. Rady miałyby charakter konsultacyjny, doradczy i inicjujący działania, ze szczególnym naciskiem na realizację polityki senioralnej. Pozwoli to pobudzić aktywność obywatelską osób starszych w społeczności lokalnej.

 

 1. Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora

 

Podwoimy środki przeznaczone na Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starczych. Obecnie, z uwagi na ograniczenie środków jedynie część świetnych projektów zgłaszanych do konkursu w tym programie jest w stanie przebrnąć przez skomplikowaną procedurę oceny i uzyskać dofinansowanie.

 

 

III. DOSTĘPNA SŁUŻBA ZDROWIA

 

W ciągu ostatnich lat, pomimo wzrostu gospodarczego i rosnącej zamożności Polaków, nastąpiło obniżenie poziomu usług medycznych. Gwarantowane w Konstytucji RP prawa pacjenta nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Codziennością jest długi czas oczekiwania na wizyty do lekarza specjalisty i zabiegi medyczne, przeciążone SOR-y, rosnące problemy z zapewnieniem kadry medycznej.

Proponujemy ponadpartyjne porozumienie „Pakt dla Zdrowia” bo tylko współdziałanie i ciągłość mogą rozwiązać problemy służby zdrowia.

 

 1. Zwiększenie wydatków publicznych na służbę zdrowia z obecnego poziomu 4,9 % do 6,8% PKB

Niedofinansowana ochrona zdrowia potrzebuje pilnego zasilenia, m.in. poprzez przesunięcie środków ze składki rentowej, tak aby obciążenia podatników z tytułu składki zdrowotnej nie wzrosły.

 1. Darmowe leki, szczepienia i opieka dentystyczna dla dzieci

 

Ograniczeniem w dbaniu o zdrowie i życie naszych dzieci nie mogą być pieniądze. Obecnie większość rodziców płaci za usługi dentystyczne dla swoich dzieci. Próchnica – wyeliminowana w wielu krajach UE, w polskich realiach dotyka bardzo wielu uczniów. Darmowy dentysta dla dzieci musi być realnie gwarantowany w systemie opieki zdrowotnej. Wprowadzimy też dla dzieci ryczałtową opłatę za leki na receptę i w pełni finansowany przez państwo kalendarz szczepień rekomendowanych.

 

 1. Podniesienie wysokości wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia

Obok lekarzy i pielęgniarek, konieczne jest zwiększenia wynagrodzenia m.in. fizjoterapeutów, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych i techników medycznych, co zapewni im godziwe warunki życia, a w konsekwencji doprowadzi do zahamowania odpływu specjalistycznej kadry medycznej z  kraju. Wraz ze wzrostem liczby studentów medycyny musi nastąpić zwiększenie przyjęć na kształcenie w zawodach pielęgniarstwa, ratowników i innych zawodów medycznych.

 

 1. Zwiększenie dostępu do najnowocześniejszych leków oraz rozwój krajowej produkcji leków

Kryzys w dostępie pacjentów do leków dowiódł niezbicie, że rządzący nie mogą opierać się jedynie na imporcie leków. Zagwarantujemy wsparcie krajowej produkcji lekarstw, tak aby sytuacja, w której chorzy nie mają dostępu do koniecznych leków, nigdy się nie powtórzyła.

 1. Opieka medyczna nad seniorami

Konieczny jest rozwój różnych form opieki nad osobami w starszym wieku. Wprowadzimy profesjonalny system domowej opieki, co pozwoli seniorom jak najdłużej pozostać w swoim środowisku. Upowszechnimy różnorodne formy opieki: domy dziennego pobytu, teleopiekę, telemedycynę, zorganizowaną pomoc sąsiedzką i wolontariat.

 1. Wprowadzenie standardów posiłków w szpitalach

 

Zdrowie zależy także od prawidłowego odżywiania. Posiłki w szpitalach nie mogą być zaprzeczeniem zasad zdrowego odżywiania. Umożliwimy lokalnym rolnikom dostawy tradycyjnej, zdrowej żywności do szpitali, z korzyścią dla nich i pacjentów.

 

 1. Opracowanie programów profilaktyk zdrowotnych

 

Wprowadzimy do systemu edukacji nauczanie o zdrowym trybie życia, odżywianiu, upowszechnimy programy dot. szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu. Po przekroczeniu określonego wieku pacjenci będą kierowani na darmowe, kompleksowe badania. Za leczenie siebie i swoich ofiar powinni płacić sprawcy wypadków drogowych, jeśli kierowali pojazdami pod wpływem alkoholu.

 

 

 1. Podniesienie limitów przyjęć studentów na studia medyczne

 

W Polsce brakuje około 20 tys. lekarzy. Studia medyczne trwają 6 lat, po nich następuje rok stażu, a następnie specjalizacja. Studenci medycyny, z uwagi na stopień trudności studiów – nie mogą podejmować żadnych dodatkowych zajęć. Podniesiemy limity przyjęć studentów na kierunki medyczne i wprowadzimy system stypendialny dla studentów z biedniejszych i średniozamożnych rodzin.

 

 1. Ułatwienie otwarcia i ukończenia specjalizacji medycznych

 

Wprowadzimy długofalowy plan zwiększenia ilości miejsc na poszczególnych specjalizacjach, aby skrócić kolejki do lekarza specjalisty. Młodzi lekarze muszą mieć gwarancję kształcenia w specjalizacji, w której chcą się rozwijać zawodowo. W dobie kryzysu kadr medycznych, rządzący nie mogą stawiać jakichkolwiek barier w rozwoju zawodowym lekarzom, ale muszą zapewnić dostęp i normalne, dostosowane do współczesności, zasady kształcenia medyków.

 1. Zwiększenie kształcenia w specjalnościach niezbędnych dla sprawnego działania systemu

Zwiększona odpowiedzialność w niektórych specjalizacjach medycznych nie idzie w parze z zarobkami, co sprawia, że niektóre specjalizacje są mniej popularne, jak np. hematologia. Wynik badania histopatologicznego powinien być w ciągu kilku dni, a czeka się obecnie ponad miesiąc, co uniemożliwia podjęcie skutecznej terapii. Należy stworzyć system zachęt dot. wynagrodzenia i rozwoju zawodowego w specjalizacjach mniej popularnych, ale warunkujących sprawne działanie służby zdrowia.

 

 1. Uwolnienie ochrony zdrowia od nadmiernej biurokracji i przywrócenie zasad zaufania w relacjach pacjenci – placówki medyczne – NFZ

 

Lekarze obciążeni są licznymi, biurokratycznymi obowiązkami kosztem czasu, który mogliby poświęcić pacjentom. W ochronie zdrowia trzeba przywrócić normalność i zaufanie we wzajemnych relacjach i ograniczyć narosłą biurokrację. Wyeliminujemy sytuacje, w których pacjent zakwalifikowany do określonej terapii nie otrzymuje jej wskutek decyzji urzędników NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia ma być strażnikiem, a nie cenzorem praw pacjenta.

 

 1. Wprowadzenie systemu kontroli nad działaniami regionalnych dyrektorów NFZ

 

Obecnie decyzje w sprawie kontraktowania, a tym samym strategii zdrowotnej regionu podejmuje jednoosobowo dyrektor oddziału NFZ. W Radzie Społecznej przy Dyrektorze NFZ  głos stanowiący, a nie tylko opiniodawczy, powinni mieć przedstawiciele środowisk medycznych, reprezentanci pacjentów i samorządów – które są organami założycielskimi i prowadzącymi szpitale.

 

IV EDUKACJA

 

Obowiązkiem państwa jest zapewnienie dzieciom i młodzieży wykształcenia wysokiej jakości gwarantującego dobre perspektywy życiowe. Obecny system nie odpowiada potrzebom XXI wieku, a największym wrogiem dobrego szkolnictwa są ciągłe rewolucje. Miejsce urodzenia nie może determinować szans edukacyjnych na rynku pracy, w rozwoju osobistym i  zawodowym.

 

 1. Ograniczenie liczebności klas

Przepełnione klasy stały się prawdziwą zmorą polskich szkół. W takich warunkach ciężko zapewnić edukację na odpowiednio wysokim poziomie. Rozwiązaniem jest stopniowe ograniczenie liczby uczniów w klasie do maksymalnie 25 osób.

 1. Posiłek dla każdego ucznia

Wciąż wielu polskich uczniów nie tylko przychodzi do szkoły głodna, ale też wychodzi z niej bez posiłku. Zagwarantujemy uczniom ciepły, dwudaniowy posiłek w szkole, niezależnie od statusu majątkowego ich rodziców.

 1. Angielski od pierwszej klasy

Znajomość języków obcych to klucz do możliwości oferowanych przez współczesny świat. Dlatego proponujemy zapewnienie uczniom minimum 5 godzin nauki języka angielskiego w tygodniu już od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

 1. Nowe przedmioty nauczania

Wprowadzimy do szkół nowe przedmioty nauczania: podstawy ekonomii oraz wiedzę o ekologii, ochronie przyrody i zdrowym trybie życia, w tym o odżywianiu się.

 1. Płace i odbudowanie prestiżu zawodu nauczyciela

Odbudujemy prestiż zawodu i poczucie bezpieczeństwa nauczyciela: średnia płaca na etacie nauczyciela musi równać się średniej płacy w gospodarce. Spowoduje to zwiększenie atrakcyjności zawodu nauczyciela. W obecnym systemie państwo nie zapewnia finansowania na szkolenia i kursy. Nie można wymagać od nauczycieli ciągłego doskonalenia zawodowego bez przeznaczenia środków na ten cel. Zmienimy także system finansowania szkół: środki dla samorządów muszą wystarczać zarówno na utrzymywanie placówek, jak i pensje nauczycieli.

 1. iTornister – interaktywny tablet

Uruchomimy program iTornister na który złoży się tablet z internetem i wszystkimi niezbędnymi podręcznikami dla każdego dziecka.

 1. Świetlice w szkołach podstawowych

Rodzice często kończą pracę w późnych godzinach popołudniowych. Bardzo często dzieci, które kończą zajęcia o wcześniejszych porach pozbawione są opieki gdyż w szkołach brakuje świetlic. Każda szkoła podstawowa powinna zapewniać bezpłatną, profesjonalną opiekę pozalekcyjna dla uczniów do czasu powrotu rodziców z pracy.

 

 

 1. ROLNICTWO I OBSZARY WIEJSKIE

 

 

Rolnictwo to jedna z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Wieś to nie tylko miejsca pracy i źródło zdrowej tradycyjnej żywności, ale także nasza kultura i tradycja. Sprawimy, że wieś stanie się jeszcze lepszym miejscem do życia,                       a rolnictwo będzie bardziej opłacalne.

 

 

 1. Stawka 0% VAT na tradycyjną, zdrową żywność

 

Zdrowa żywność powinna być powszechna, a cena nie powinna być barierą w jej dostępności. Jednak na przystępności cenowej zdrowej żywności nie mogą tracić jej bezpośredni producenci. Aby to zapewnić konieczne jest wprowadzenie 0% stawki VAT na żywność wytwarzaną w sposób tradycyjny.

 

 1. Zwiększenie dopłat z Unii do 1200 zł/ha

 

Obowiązkiem rządu jest stworzenie warunków w których polscy rolnicy na równych zasadach mogą konkurować na wspólnym europejskim rynku. Dlatego w nowym unijnym budżecie dopłaty dla polskiego rolnika powinny być w tej samej wysokości w jakiej otrzymują je farmerzy w krajach tak zwanej starej Unii. Doprowadzimy do podniesienia unijnych dopłat do wysokości minimium 1200 zł/ha.

 

 1. Fundusz klęskowy

 

Ciągłe zmiany klimatu powodują, że coraz częściej nawiedzają nas rozmaite klęski żywiołowe. Susza, nawałnice czy lokalne powodzie są ogromnym utrapieniem dla rolników i w jednym momencie potrafią zniszczyć dorobek. Dlatego proponujemy utworzenie Funduszu Klęskowego w wysokości trzech miliardów złotych, z którego wypłacane będą odszkodowania tym, którzy z powodu klęsk żywiołowych stracą źródło utrzymania.

 

 1. Program Małej Retencji

 

Wprowadzimy długofalowy program budowy zbiorników retencyjnych, które, prócz gromadzenia wody, będą też służyły wytwarzaniu prądu. Uprościmy procedury w budowie zbiorników do 5000 m3 i będziemy wspierać stosowanie odpowiednich metod agrotechnicznych i upraw zwiększających ilość wody w glebie.

 

 1. Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych

Podstawowym problemem rolników jest brak stabilności dochodów. Celem Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych jest  zagwarantowanie producentom rolnym stabilizacji dochodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku znacznego ich obniżenia lub w przypadku braku możliwości uzyskania zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny.

 

 1. Odblokowanie handlu z Rosją i przywrócenie małego ruchu granicznego

 

Odpowiedzialnością państwa jest pozyskiwanie nowych rynków dla polskiej żywności. Otworzymy na nowo rynek wschodni, nie może być tak, że importujemy rosyjski węgiel, a polskie jabłka nie mogą być sprzedawane na wschód. Jesteśmy za sankcjami politycznymi wobec Rosji, ale przeciw nieskutecznym sankcjom gospodarczym. Przywrócimy też mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim.

 

 1. Zablokowanie umowy UE-Mercosur

 

Umowa Unia Europejska-Mercosur, otwiera rynek europejski na bezcłowy import, m.in. produktów rolno-spożywczych z takich krajów jak Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, gdzie nie obowiązują europejskie standardy w zakresie używania pestycydów. Wejście w życie tej umowy godzi więc nie tylko w rolnictwo krajów UE – takich jak Polska, ale przyniesie dalekosiężne, dewastacyjne skutki dla klimatu na świeciu, bo wypalanie Amazonii to nic innego niż pozyskiwanie terenów pod uprawę soi, oleju kokosowego i wypas była.

 

 1. Emerytura

 

Wcześniejsza emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, który po osiągnięciu wieku emerytalnego i udokumentowaniu okresu ubezpieczenia zdecydował się zrezygnować z dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Chcemy to zmienić. Prawo do wcześniejszej emerytury nie powinno być powiązane z przekazaniem gospodarstwa.

 

 

 1. Promocja polskiej żywności

Pozyskiwanie nowych odbiorców wymaga wzmożonej koordynacji działań polskich związków eksporterów, izb przemysłowo – handlowych oraz struktur rządowych w tym dyplomacji w bardziej skuteczne działania promujące polskie produkty.

 

 1. Zielone Targi w każdej gminie

Stworzymy Zielone Targi, na których rolnicy, bez opłaty za korzystanie z miejsca na targowisku, będą mogli sprzedawać to, co wytworzą: bez pośredników, bez podatków, dzięki czemu zdrowa, tradycyjna żywność będzie tańsza i bardziej dostępna.

.

 1. System ubezpieczeń i kontraktacji żywności po określonej cenie

Praca rolników coraz bardziej uzależniona jest od zjawisk od nich niezależnych. Część ryzyka muszą wziąć na siebie agencje rolne, które wprowadzą system kontraktacji żywności po określonej cenie, a w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych – rekompensować będą straty poniesione przez rolników.  Zwiększymy dofinansowanie z budżetu państwa ubezpieczeń dla rolników na wypadek suszy i innych klęsk żywiołowych.

 

 

 • Rekompensaty za straty łowieckie

Zmienimy ustawę prawo łowieckie, która zagwarantuje rolnikom wypłatę rekompensat z tytułu poniesionych strat w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę. Należne rolnikom odszkodowania powinien gwarantować i wypłacać wojewoda w imieniu właściciela – Skarbu Państwa. Natomiast rozliczenie odszkodowań powinno się odbywać na zasadzie umowy o użytkowanie zwierzyny łownej zawartej między wojewodą a kołem łowieckim.

 

 • Promocja polskich ras zachowawczych

Będziemy wspierać hodowlę polskich ras zachowawczych. Sprzyja to promocji lokalnych, regionalnych produktów wyprodukowanych i przetworzonych w gospodarstwach. Jest też alternatywą dla żywności produkowanej na skalę masową. Ważną sprawą jest znakowanie polskiej żywności i informowanie konsumentów o pochodzeniu produktów. Oznakowanie powinno zawierać wyraźne wskazanie kraju pochodzenia produktu, a nie kraju pakowania.

 

 

 • Dofinansowanie do paliwa rolniczego

Wprowadzimy, pełen zwrot akcyzy w przeliczeniu do 120 litrów na hektar dla wszystkich rolników bez różnicowania w zależności od rodzaju produkcji. Rolnicy uzyskają możliwość zwrotu akcyzy za pomocą elektronicznego wniosku składanego przez internet. Wprowadzimy specjalną kartę dla rolnika na zakup paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej, co umożliwi wynegocjowanie dodatkowych rabatów z właścicielami stacji.

 

 1. Wsparcie rolnictwa na obszarach górskich

Rejony górskie należą do obszarów o niekorzystnych warunkach przyrodniczych do produkcji rolniczej. Wprowadzimy specjalne instrumenty wspierające rozwój rolnictwa na tych terenach. Zapewnimy to poprzez rozwój przetwórstwa produktów regionalnych, i tym samym różnicowanie dochodów rolniczych, wsparcie hodowli gatunków zwierząt tradycyjnie występujących w górach, a także usług w wymiarze środowiskowym, kulturowym oraz w zakresie wykorzystania walorów turystycznych.

 

 1. Przeciwdziałanie wyludnianiu wsi

Obszary wiejskie w dużym stopniu narażone są na depopulację. Aby jej przeciwdziałać należy podnosić standard życia i pracy na wsi. Naszym ideałem jest Polska bez różnic w jakości życia w mieście i na wsi. Miejsce urodzenia nie może determinować szans edukacyjnych, rozwoju osobistego i zawodowego oraz standardu życia. Dostępność i poziom usług publicznych muszą być ujednolicone, a poszczególne grupy społeczne mieć poczucie podmiotowości i równego traktowania. Będziemy wspierać samorządy w rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej wsi (inwestycje wodno-kanalizacyjne, komunikacyjne, edukacyjne, kulturalne, internet szerokopasmowy, projekty społeczne).

 1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach na wsi i małych miejscowościach

 

Większość polskich miast już dziś dysponuje dosyć rozległą siecią tras rowerowych. Nie stanowią jednak one zintegrowanej, spójnej sieci komunikacyjnej. Zrobimy kolejny krok – połączmy istniejące ścieżki zarówno w ujęciu regionalnym, jak i ponadregionalnym. Każda budowa i modernizacja drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej powinna obejmować budowę chodnika i ścieżki rowerowej, obligatoryjnie w terenie zabudowanym. Wprowadzimy na ten cel dofinansowanie ze środków unijnych i budżetowych do wysokości 90% kosztów.

 • Reymontówki w każdej wsi

 

Wieś to nie tylko rolnictwo, to przede wszystkim wyjątkowa przestrzeń do życia, w której znajduje się wielkie bogactwo kulturowe. Naszym zadaniem jest dbanie o rozwój lokalnej tradycji. Pomoże w tym program budowy i remontów wiejskich świetlic. Dzięki temu działaniu stworzymy wyjątkowe miejsce do spotkań i pracy dla Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych grup działania, zespołów muzycznych czy rad sołeckich.

 

 

 1. WYZWANIA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI KLIMATU

CZYSTE POWIETRZE, TANI PRĄD

 

Zmieniający się klimat jest wyzwaniem dla odpowiedzialnych polityków, nie tylko w Polsce. Pożary lasów na Syberii, w Afryce, a zwłaszcza w Amazonii nakazują zadać pytanie: w jakim świecie żyć będą nasze dzieci i wnuki oraz co zrobić, aby ten świat nie był gorszy niż ten, który my zastaliśmy? Wzrastająca temperatura i topnienie lodowców może spowodować podniesienie poziomu mórz oraz wielkie migracje ludzi. Coraz bardziej realnym staje się brak wody pitnej w wielu regionach świata. Niedobry mogą dotknąć też Polski. Dbałość o środowisko, walka o czyste powietrze, staje się więc jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym wyzwaniem dla kolejnych rządów.

 

 1. Zielona energia

 

Systematycznie będziemy odchodzić od węgla. Naszym celem jest 50% udział OZE w polskim miksie energetycznym do 2030 roku. Przywrócimy stałe taryfy za produkcję energii odnawialnej i obniżymy VAT do 8% na rozwiązania oparte na OZE.

 

 1. Energetyka prosumencka

 

Polacy nie mogą być zaskakiwani coraz wyższymi rachunkami za energię. Czas skończyć                                   z monopolizacją tego sektora, trzeba oddać produkcję energii w ręce Polaków. Powrót do taryf stałych dla prosumentów oraz opust do 50 kW również dla firm i przedsiębiorców. Uproszczenie rozliczeń międzysąsiedzkich w przypadku odsprzedaży energii elektrycznej przez prosumenta. Jedna stawka VAT 8% dla OZE montowanego przez osoby fizyczne, bez względu na miejsce instalacji oraz wprowadzenie taryf i rekompensat gwarantowanych dla użytkowników prywatnych.

 

 1. Walka ze smogiem

Głównym źródłem zanieczyszczeń jest emisja z prywatnych budynków. Jeśli chcemy wygrać ze smogiem, musimy zakazać instalacji pieców i kotłów, które nie spełniają ochrony środowiska. Dofinansowanie do zakupu pieców powinno wynosić do 75% kosztów, a po spełnieniu kryterium dochodowego 100% kosztów. To inwestycja w zdrowie Polaków, która się̨ zwróci.

 1. Cofnięcie ustawy antywiatrakowej

 

Umożliwimy instalowanie wiatraków przez wspólnoty mieszkańców. Powstawanie nowych elektrowni wiatrowych będzie uzależnione od zgody lokalnej społeczności.

 1. Standardy nowych budynków

 

Standardy nowych budynków od roku 2025 będą nie gorsze niż domów pasywnych z największym pozyskiwaniem energii z zewnątrz i ograniczeniem straty ciepła. Będziemy dążyć do powstawania budynków plusenergetycznych – wytwarzających więcej energii niż pobierający.

 

 1. Nie dla atomu

 

Konieczne jest przekierowanie wszystkich środków finansowych z energetyki atomowej na zwiększone inwestycje w odnawialne źródła energii, w szczególności morskie farmy wiatrowe.

 

 1. Fotowoltaika

 

Będziemy wspierać energetykę rozproszoną, prosumencką, w szczególności fotowoltaikę. Własna produkcja prądu musi się opłacać, a nadwyżki oddawane będą do sieci. Zlikwidujemy bariery administracyjne związane z przyłączami. Wprowadzimy panele fotowoltaiczne na budynkach publicznych takich jak: urzędy, szkoły czy pływalnie. Wprowadzimy system punktowania projektów budowlanych za wdrażanie rozwiązań ekologicznych przy wydawaniu pozwolenia na budowę. Za odpowiednią liczbę punktów wprowadzimy system dopłat do przyjaznego środowisku pokrycia dachowego, połączonego z instalacją paneli fotowoltaicznych.

 

 1. Biogazownie

 

Wprowadzimy rozwiązania służące powstawaniu biogazowni, w tym opartych na beztlenowej fermentacji, dzięki czemu spełniać będą one najwyższe standardy ochrony środowiska i nie będą powodowały uciążliwości zapachowej. Biogazownie będą prócz elektryczności i nawozów dostarczały ciepło do sieci ciepłowniczej, a także utylizowały odpady organiczne.

 1. Budowa zbiorników retencyjnych i elektrowni wodnych

Zrealizujemy program budowy zbiorników dużej i małej retencji. Efektem będzie magazynowanie wody, co chroni przed powodziami i suszą oraz produkcja energii elektrycznej dzięki użyciu wody.

 

VII INWESTYCJE KLUCZEM DO ROZWOJU

 

Zapewnienie realizacji programów społecznych wymaga dobrze prowadzonej polityki w zakresie inwestycji.  Na koniec 2018 roku stopa inwestycji w naszym kraju była na najniższym poziomie od ponad 20 lat.  Najbardziej zaniedbanymi obszarami są dziś inwestycje w odnawialne źródła energii oraz w przemysł zbrojeniowy.

 

Konsekwentna realizacja programów inwestycyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz przemysłu zbrojeniowego, a co za tym idzie – hutniczego
i
stalowego, wpłynie na wzrost inwestycji co spowoduje stabilny wzrost PKB w kolejnych latach, rozwój polskich firm, pozostawienie pieniędzy w krajowym obiegu, zwiększenie wpływów do budżetu z podatków pośrednich i bezpośrednich.  

 

Energetyka

 • Budowa dużych morskich farm wiatrowych

 

Program budowy morskich elektrowni wiatrowych może zapewnić do 20% (14GW) potrzeb energetycznych polskiej gospodarki. Pomoże to w transformacji systemu energetycznego kraju w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Budowa nowoczesnych farm wiatrowych na Bałtyku tylko o mocy 6 GW do 2025 roku, to wg wstępnych szacunków: 60 mld zł do PKB Polski, 15 mld zł do budżetu z CIT i VAT, do 70 tys. nowych miejsc pracy, nie tylko w regionach nadmorskich.

Budowa morskich farm wiatrowych oznacza konieczność wyprodukowania m.in. stali, co pomoże wypełnić moce produkcyjne polskich hut. Ponadto działające w Polsce przedsiębiorstwa już dziś mogą dostarczyć do 70% komponentów i usług niezbędnych do zbudowania morskich farm wiatrowych.

 

 

 • Elektrownie gazowe

 

Dla zintegrowania energetyki zawodowej z rozbudową systemów OZE i siecią krajowego systemu energetycznego konieczna jest budowa bloków gazowych, które stopniowo będą zastępować bloki węglowe. Inwestycja w nowe elektrownie gazowe to niższe koszty budowy, bardziej elastyczna praca w systemie, szybszy proces inwestycyjny, większa sprawność i większa bezobsługowość, co przy połączeniu ze źródłami opartymi na energii odnawialnej da wymierny efekt regulacyjny w systemie elektroenergetycznym. Bloki te powinny być zlokalizowane zwłaszcza w północnej części kraju. Zastępowanie wysłużonych bloków węglowych gazowymi jest konieczne dla stabilizacji pracy systemu, ale też zmniejszy koszty związane z emisją CO2.

 

 • Sieci przesyłowe i dystrybucyjne

 

W ostatnich trzech latach zostały ograniczone inwestycje związane z rozbudową Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – nowopowstałe bloki energetyczna i farmy wytwarzające energię z OZE muszą być bezpiecznie powiązane z siecią przesyłową.

 

 • Likwidacja białych plamy na mapie energetycznej Polski

 

Rozwój sieci elektroenergetycznej, w tym dystrybucyjnej, na wschodzie i północy kraju poprawi pewność zasilania, umożliwi rozwój przedsiębiorstw a co za tym idzie utworzenie nowych miejsc pracy, zwiększy wpływy z podatków do mniejszych gmin i  podniesie standard życia mieszkańców.

 

 1. Przemysł hutniczy i stalowy

 

Od branży hutniczej, produkcji stali zależy rozwój kraju, konkurencyjności polskich produktów, ceny budowy dróg, mostów, biurowców i mieszkań. Tymczasem nie wykorzystuje się potencjału istniejących polskich przedsiębiorstw, a obecna polityka gospodarcza może doprowadzić do załamania poszczególnych branż. Rosnące ceny energii i praw do emisji CO2 to ogromny problem dla przemysłów energochłonnych, które stają się coraz mniej opłacalne. Polskie hutnictwo, które bezpośrednio i pośrednio zatrudnia 40 tys. osób, ma coraz większe trudności w Polsce, a to od jej dostaw zależą inne dziedziny gospodarki. Dodatkowo rynek europejski zalewa import stali z krajów, które nie przestrzegają europejskich norm ochrony środowiska.

 

 • Ochrona europejskich producentów stali

 

Konieczne jest podjęcie współpracy z innymi krajami UE w celu solidarnej ochrony europejskiego rynku stali. Polska powinna zaproponować wprowadzenie europejskiego podatku dla importu produktów przemysłu stalowego. To pozwoli zminimalizować ryzyko przeniesienia produkcji objętej ETS poza granice UE, gdzie nie ma obowiązku ponoszenia kosztów związanych z zakupem jednostek EUA (CO2).

 

 

 • Zapewnienie krajowego surowca dla produkcji stali – zasoby węgla koksującego

 

Od zapewnienia surowca polskim hutom zależy przyszłość wielu sektorów gospodarki. Polska powinna wykorzystać fakt, że jest producentem wysokiej jakości węgla koksującego uznanego za surowiec strategiczny w UE. Niezbędne jest odblokowanie budowy kopalń węgla koksującego: na Śląsku – kopalni Dębieńsko i w Zagłębiu Lubelskim – kopalni Jan Karski. Powstanie tych kopalń to 5 miliardów zł inwestycji, które przyniosą dodatkowe wpływy do budżetu, wzrost gospodarczy regionu Śląskiego i Lubelskiego, utworzenie nowych miejsc pracy.

 

 • Wodór – jako paliwo przyszłości

 

Wdrożymy nowoczesne, innowacyjne technologie przemysłowe do separacji wodoru z gazu koksowniczego. Paliwo może zostać wykorzystane do wprowadzenia ekologicznego transportu publicznego w aglomeracji Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Umożliwimy tym samym rozwój innowacyjnego przemysłu produkcji autobusów i samochodów dostawczych z napędem wodorowym i produkcję samochodów dostawczych z napędem wodorowym.

 

 1. Strategia Rozwoju Polskiego Przemysłu Obronnego

 

Obecnie większość środków przeznaczonych na modernizację techniczną polskiej armii jest transferowana do koncernów zagranicznych, tymczasem Polska Grupa Zbrojeniowa utrzymywana jest dzięki sztucznym kroplówkom z budżetu i zamiast być producentem staje się jedynie pośrednikiem w zawieraniu kontraktów zbrojeniowych.

 

Zamiast modelu jednego koncernu, stworzymy prężnie działające grupy kapitałowo-branżowe o skonkretyzowanych specjalnościach. Grupy tego rodzaju powinny tworzyć najlepsze polskie spółki państwowe i prywatne. System taki sprawdził się w Wielkiej Brytanii, Francji, oraz w Turcji, która w największym stopniu na świecie rozwinęła swój przemysł obronny, zwiększając jednocześnie wskaźnik niezależności od technologii zagranicznych.

 

Głównym założeniem strategii jest wydatkowanie większości środków budżetowych w polskim przemyśle zbrojeniowym. Zamówienia na sprzęt wojskowy powinny być kierowane, wzorem innych krajów, w trybie podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa do konkretnych zakładów zbrojeniowych. Przy założeniu, że z obecnie zaplanowanej kwoty ok. 80 mld zł. zostanie wydanych w Polsce, do budżetu wróci natychmiast kwota podatku VAT w wysokości ok 15 mld zł., a także kwota ok 17 mld zł, na którą złożą się inne podatki, np. podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony od wypracowanych zysków, podatek dochodowy od osób fizycznych zapłacony od wypłaconych dywidend, czy też składki ZUS finansowane przez pracodawców oraz pracowników spółek sektora zbrojeniowego oraz ich podwykonawców.

 

VIII ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

 Polscy przedsiębiorcy w znakomitej większości są uczciwi, są dobrymi obywatelami                 i w interesie polskiej racji stanu jest ich wsparcie, a nie tworzenie nowych obciążeń, zbędnych

procedur i przeszkód administracyjnych. To dzięki ciężkiej pracy prowadzących działalność

gospodarczą Polska się rozwija, tworzone są nowe miejsca pracy, a programy społeczne

mogą być realizowane.               

 

 1. DOBROWOLNY ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCY

 

Wysoki i stale rosnący ZUS jest często barierą dla podejmowania działalności gospodarczej. Samozatrudniony będzie mógł zdecydować czy chce opłacać ZUS czy z tego rezygnuje, ponosząc konsekwencję nieopłacania składki. Proponowane przez nas rozwiązanie jest szansą, że więcej osób zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej, co zwiększy wpływy do budżetu z innych podatków, a także zwiększy ilość pieniędzy w systemie ochrony zdrowia. Ponadto wprowadzenie takiego rozwiązania zapobiegnie likwidowaniu działalności gospodarczej przez osoby, które nie mają wysokich przychodów  i nie wytrzymują płacenia składek na ZUS, przez co ich praca, ich działalność stawały się coraz bardziej nieopłacalne. Dotyczy to w szczególności właścicieli małych sklepów, aptek, warzywniaków, kwiaciarni, zakładów fryzjerskich, warsztatów, zakładów rzemieślniczych – w gestii osób je prowadzących należy pozostawić, czy chcą płacić cały ZUS – czy jedynie składkę zdrowotną.

 

 1. CHOROBOWE OPŁACANE PRZEZ ZUS

 

Obecne przepisy potrójnie obciążają pracodawcę, w momencie kiedy jego pracownik jest na zwolnieniu lekarskim. Chcemy, aby to ZUS przejął obowiązek opłacania wynagrodzenia pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, poczynając już od 15 dnia choroby. Nowe przepisy obejmą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

 1. LIKWIDACJA BARIER I WZMOCNIENIE GŁOSU PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Skrócimy czas trwania postępowań administracyjnych i sądowych, tak aby nie paraliżowały działalności przedsiębiorstwa. Ograniczymy ciągłe kontrole i niekończące się zmiany w prawie dotyczącym przedsiębiorców. Powołamy realnie działający Powszechny Samorząd Gospodarczy i  zapewnimy prawdziwy dialog społeczny.

 

 1. ROZWÓJ RYNKU PRACY I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 

Dostosujemy kierunki szkolenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Chcemy aby  wyznaczanie programów kształcenia odbywało się w porozumieniu z przedsiębiorcami. Wprowadzimy ulgi podatkowe dla przedsiębiorców realizujących praktyki zawodowe dla uczniów.

 

 

 1. HUBY TECHNOLOGICZNE W MNIEJSZYCH MIEJSCOWOŚCIACH

 

Polskie startupy potrzebują nowego impulsu do rozwoju. Z powodu łatwego dostępu do finansowania i do infrastruktury biznesowej koncentrują swoją działalność w największych miastach, zupełnie nie wykorzystując potencjału drzemiącego w dawnych miastach wojewódzkich.

Powstanie Lokalnych Hubów Technologicznych pozwoli startupom na rozwinięcie skrzydeł, zaś

średniej wielkości miastom na przyciągnięcie do siebie nowych inicjatyw.

 

 

 1. Odpowiedzialna Polityka Zagraniczna

 

Polska racja stanu wymaga odpowiedzialnych działań w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Filarem naszego bezpieczeństwa jest silne osadzenie w strukturach Unii Europejskiej i NATO. Nasza polityka zagraniczna nie może się ograniczać do zabiegania o sympatię jednego kraju, a jej podstawą powinno być konsekwentne budowanie dobrych relacji ze wszystkimi partnerami, z którymi współpracujemy w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Paktu Północnoatlantyckiego czy Unii Europejskiej.

 

 1. Silna Polska w silnej Unii Europejskiej

Przystąpienie naszego kraju do struktur Unii Europejskiej jest jednym z najważniejszych wydarzeń   w historii Polski. Podstawą naszej polityki zagranicznej będzie umocnienie naszych więzów gospodarczych  i instytucjonalnych w ramach UE. Doprowadziliśmy do wynegocjowania największego w historii budżetu dla Polski z UE w latach 2014-2020 i powtórzymy to w następnej perspektywie. Odbudujemy silną pozycję Polski w UE i znów będziemy mieli realny wpływ na najważniejsze decyzje zapadające w Brukseli.

 

 1. Odbudowa sojuszy międzynarodowych

Jednym z najważniejszych zadań polityki międzynarodowej naszego rządu będzie odbudowanie współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego i przywrócenia realnej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Przywrócimy nadszarpnięte zaufanie do polskiej dyplomacji i sprawimy, że głosu                     z Warszawy z uwagą będą słuchać inne stolice, gdyż będzie to głos nacechowany rozsądkiem, rozwagą i życzliwością.

 

 

 1. Bezpieczna Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim

Tym, czym dla rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski było przystąpienie do UE, tym dla naszego bezpieczeństwa jest nasz obecność  od 1999 r. w strukturach NATO. Doprowadzimy do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Polski poprzez zacieśnienie współpracy wojskowej i organizacyjnej wszystkich sojuszników.

 

 1. Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne Polski nie może być uzależnione od kaprysów i szantażu rządów innych państw. Budować będziemy niezależność energetyczną Polski. Skończymy z importowaniem rosyjskiego węgla.

 

 

 

 1. SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

 

Olbrzymi skok cywilizacyjny ostatnich lat to w dużej mierze zasługa tysięcy samorządowców, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków. Polskie doświadczenia samorządowe są często podawane za przykład w innych krajach na świecie jako  wzór do naśladowania.

Chcemy Polski dobrych gospodarzy, szczęśliwych, twórczych ludzi, którzy nie muszą być zarządzani, bo sami potrafią podejmować słuszne decyzje. Dlatego tak ważne dla budowy społeczeństwa  obywatelskiego jest wsparcie organizacji pozarządowych i inicjatyw oddolnych.

 1. Decentralizacja władzy

Uważamy, że zadania publiczne są realizowane zdecydowanie bardziej efektywnie na poziomie lokalnym i regionalnym, niż za pośrednictwem centrali. To ludzie „na dole” wiedzą lepiej, jakie mają potrzeby i potrafią skuteczniej szukać na nie dobrych odpowiedzi. Chcemy Polski zdecentralizowanej, w której decyzje zapadają jak najbliżej mieszkańców. Za tym musi iść również gwarancja finansowania zadań samorządów oraz lokalnych inicjatyw.

 1. Jeden gospodarz w regionie

Gospodarzem regionu powinien być samorząd wojewódzki, współpracujący z samorządem powiatowym i gminnym. Urzędy wojewódzkie, jako organy władzy państwowej, powinny odpowiadać wyłącznie za sprawy bezpieczeństwa i nadzór prawny. Utrzymywanie dwóch rozbudowanych administracji: wojewody i marszałka – to brak dbałości o fundusze publiczne.

 1. Senat Izbą Samorządową

Postulujemy zmianę formuły Senatu na Izbę Samorządową. Z uwagi na swój skład, pełniłby on rolę stabilizatora sytuacji politycznej, rozładowującego napięcia między administracją rządową                            a środowiskami samorządowymi. Senatorowie pełniliby swoją funkcję społecznie. Realizacja tego postulatu przyczyni się do zniesienia monopolu partii politycznych w procesie stanowienia prawa          w Polsce.

 1. Odliczenia VAT dla samorządów realizujących inwestycje

Wprowadzimy możliwość zwolnienia z VAT dla samorządów realizujących inwestycje publiczne   w strategicznych dla polityki państwa obszarach. Środki zaoszczędzone w ten sposób przez samorządy będą przeznaczone na inwestycje prorozwojowe.

 1. Wzmocnienie rad sołeckich

Zwiększymy kompetencje rad sołeckich i sołtysów, a także rad osiedli i ich przewodniczących. Sołtys i wspierająca go rada sołecka – jak również rada osiedla i jej przewodniczący – staną się rzeczywistymi gospodarzami na swoim terenie.

 1. Stabilne finansowanie dla organizacji pozarządowych

Polski sektor organizacji pozarządowych potrzebuje impulsu rozwojowego i uniezależnienia się od konkursów grantowych ustawiających NGO w pozycji klienta władzy. Zwiększymy z 1 do 2 procent kwotę podatku dochodowego, którą będzie można przekazać na wskazaną organizację pożytku publicznego, a także wprowadzimy dofinansowanie z budżetu państwa na działalność statutową w kwocie odpowiadającej 50% zebranych wpłat z podatku dochodowego. Na poziomie lokalnym, w komisjach samorządowych przyznających granty, obowiązkowo powinni być reprezentowani przedstawiciele organizacji pozarządowych zapewniający transparentność rozstrzygnięć finansowych.

 1. STOP dla upaństwowienia OSP

Ochotnicze straże pożarne są stowarzyszeniami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Muszą pozostać niezależne i samorządne. Nie dopuścimy do upaństwowienia OSP i przejęcia przez Państwo mienia, wyposażenia, samochodów i budynków będących w ich posiadaniu. Wszystkie akty prawne  i dokumenty decydujące o działalności OSP będą tworzone wspólnie ze strażakami i publicznie konsultowane. Zarządzenie środkami z budżetu państwa przeznaczonymi na OSP  będzie tylko w gestii władz OSP, a nie urzędników i polityków.

 1. Obniżka VAT na sprzęt pożarniczy

Każda jednostka OSP, aby skutecznie mogła dbać o bezpieczeństwo lokalnych społeczności, musi mieć odpowiedni sprzęt. Obecnie stawka podatku VAT na sprzęt pożarniczy wynosi 23%. Stanowi to znaczny wydatek dla samorządów nie tylko przy zakupie drobnego sprzętu ratowniczego, ale szczególnie przy zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych. Proponujemy powrót do 8% stawki VAT na sprzęt pożarniczy.

 

 1. Łączenie kariery zawodowej ze służbą strażaka ochotnika

Strażacy-ochotnicy to również pracownicy, rolnicy czy przedsiębiorcy. Dlatego w uznaniu ich ciężkiej służby składkę zdrowotną i wypadkową dla strażaków bezpośrednio uczestniczących w akcjach bojowych pokryje budżet państwa, rekompensując tym samym stratę pracodawcy. Strażakom będzie  także  przysługiwał ekwiwalent za udział w akcji bojowej równy co najmniej najniższej godzinowej stawce wynagrodzenia. Środki na taki ekwiwalent będą pokrywane przez gminę ale potem refundowane w całości z budżetu państwa. Strażacy Ochotnicy będą również mieli prawo do dodatkowych dni wolnych od pracy na czas akcji bojowych   i szkoleń oraz diet z tego tytułu na zasadach podobnych do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Strażakom  z OSP będzie przysługiwała również możliwość  wcześniejszego przejścia na  emeryturę      o miesiąc  za każdy rok, w którym  uczestniczył bezpośrednio w akcjach ratowniczych.

 

 1. Młoda Ochotnicza Straż Pożarna

Obejmiemy systemowym wsparciem Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w taki sam sposób jak wspierane są  organizacje harcerskie. Nauczyciele i dyrekcja szkół  będą zachęcać i pomagać                    w  tworzeniu wspólnie z OSP przyszkolnych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Ponadto umożliwimy od 16 roku życia udział w części teoretycznej szkolenia podstawowego dla strażaków OSP. Wtedy już po ukończeniu 18 roku życia młody strażak przystępowałby do egzaminu.

 

 • Program Modernizacji Remiz Strażackich

W ramach powszechnego systemu ochrony ludności oraz środków przeznaczonych na obronę cywilną powstanie Program Modernizacji Remiz Strażackich. Zapewni to wyposażenie remiz                           w odpowiednie zaplecze logistyczne i stworzy tzw. „Bezpieczne Punkty”  przy każdej remizie strażackiej. Natomiast jeśli chodzi o sprzęt indywidualny to umundurowanie ochronne dla każdego przeszkolonego strażaka ochotnika po ukończonym szkoleniu podstawowym będzie zapewniane ze  środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w takiej samej formie jak dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 

 1. Wsparcie innych ratowniczych formacji ochotniczych

Będziemy wspierać ratowników, niosących pomoc w całym kraju. W tym celu wprowadzimy wsparcie systemowe dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i innych ochotniczych organizacji ratunkowych  z uwzględnieniem ich specyfiki na zasadach takich samych jak dla OSP.

 

 1. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną

 

Przywrócimy punkty preferencyjne dla strażaków-ochotników przy naborze do PSP  i do szkół pożarniczych, a każda jednostka OSP będzie miała opiekuna merytorycznego  z ramienia Państwowej Straży Pożarnej.

 

 1. Wsparcie organizacji pozarządowych na terenach wiejskich

 

Obecnie organizacje pozarządowe z terenów wiejskich muszą rywalizować o wsparcie finansowe z wieloma innymi, co powoduje często brak środków i utratę potencjału rozwojowego wsi. Proponujemy specjalne granty dedykowane pozarządowym organizacjom, które z uwagi na swoje umiejscowienie na terenach wiejskich mają utrudniony dostęp do środków publicznych. Chodzi tu przede wszystkim o Zespoły Folklorystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich i Ludowe Zespoły Sportowe,             a także inne organizacje, których rola w aktywizacji społeczności lokalnych i popularyzowaniu kultury ludowej jest nie do przecenienia. W tym celu zostaną zagwarantowane dedykowane im środki w budżecie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Program Koalicji wersja