Kielce. 145. rocznica urodzin wielkiego Polaka – W. Witos

23 stycznia 2019

Spotykamy się dziś w 145 rocznice urodzin naszego Prezesa Wincentego Witosa pod jego pomnikiem w Kielcach. Przyszliśmy tutaj aby pokłonić się 3-krotnemu Premierowi RP, Prezesowi PSL i podziękować za jego służbę Polsce, demokracji i wolności.

Będziemy tu przychodzić pod ten pomnik w każdą ważną rocznicę dla Polski i ruchu ludowego. Chcemy aby było to miejsce dobrej refleksji nad polskimi sprawami. Dziękuję Wam za przybycie!