Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

14 stycznia 2020
   #PosiedzeniePlenarne →Przyjmujemy na siebie wielkie, pionierskie w skali świata zobowiązanie dotyczące osiągnięcia neutralności klimatycznej w perspektywie roku 2050. Wiąże się to również z podniesieniem dotychczasowych ambicji klimatycznych ustalonych na rok 2030. Taka zmiana będzie pociągała za sobą głęboką transformację całej gospodarki, nie tylko transformację energetyczną a co za tym idzie daleko idące skutki społeczne i gospodarcze. Dlatego konieczne jest by ta transformacja była sprawiedliwa. Temat ten był już dyskutowany przy ostatniej reformie ETS, a materializuje się dzisiaj. Z zadowoleniem przyjmujemy więc powstanie Funduszu i Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Fundusz ten powinien być skierowany przede wszystkim do państw i regionów przed którymi stoją największe wyzwania związane z transformacją energetyczną i które proporcjonalnie do swojego PKB będą musiały uruchomić najwięcej środków. Cieszy fakt, że Fundusz w propozycji Komisji Europejskiej otrzymuje większe finansowanie niż proponował to Parlament Europejski. Wierzymy że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji odniesie sukces i że to będzie początek i w przyszłości będzie zwiększony proporcjonalnie do potrzeb. Dlatego apeluję o to, by Fundusz był traktowany priorytetowo jeśli pojawią się nowe środki budżetowe jak np. wpływy z ceł węglowych czy opłaty za dostęp do wspólnego rynku UE.