Europejski Program Walki z Rakiem!

4 lutego 2021

2.6 miliona chorych, ponad milion rocznie umiera na raka w UE. To i postęp medycyny, badań, technologii informatycznych, od ostatniego planu z lat 80tych, jasno wskazują potrzebę zredefiniowania udziału wartość dodanej UE w walce z rakiem.

W wyborach 2019 Europejska Partia Ludowa, także ją reprezentując Polskie Stronnictwo Ludowe, zaproponowaliśmy konkretny program by z UE „za 20 lat nikt nie umierał na raka”. Przekonaliśmy Parlament do powołania tej Komisji. Będziemy wspierać Europejski Plan Pokonania Raka, który wdraża wiele propozycji Komisji PE i wiele propozycji Europejskich Ludowców.

Za kluczowe w Planie uważam niwelowanie nierówności w dostępie do onkologii. Rak może zależeć od kodu DNA, ale nie może zależeć od kodu pocztowego, a Europejczycy, niezależnie od tego czy w mieści czy na wsi, zasługują na równy dostęp do Europejskiego standardu onkologii.

Jako Marszałek Województwa Świętokrzyskiego przez 12 lat znam wartość wsparcia UE dla onkologii bliżej ludzi.

Przyłączam się do apelu KE by obok Funduszy Spójności, w Krajowych Planach Naprawy i Odporności uwzględnić inwestycje w onkologię bliżej ludzi, angażując pierwsze w historii dodatkowych 750 mld Euro NextGeneration EU. By korzystać z InvestEU. By z programem Europa Cyfrowa, wchodzącym w zarezerwowane dla Planu 4 mld Euro, poza badaniami, analizą Big Data, wspierać usługi e-Health, mobilne multidyscyplinarne zespoły onkologiczne z dostępem do zasobów całej Europy online, także w mniejszych miejscowościach.

Dobra diagnoza to skuteczna terapia. Rejestr Nierówności Raka, jedna z 10 cennych Inicjatyw Flagowych Planu, to lepsze poznanie przyczyn nierówności oraz podstawa dla inwestycji i działań zaradczych.